IME
Ново изследване на ИПИ: Финансиране на училищата
Адриан Николов / 25.04.2017
Новото изследване на ИПИ разглежда в детайли съществуващата система на делегирани бюджети и единни разходни стандарти, преразпределението на ниво община и бюджетирането в отделните училища, както и ефектите му върху качеството на образование и заплащането в сектора.
Разходният популизъм на новата коалиция
Петър Ганев / 21.04.2017
Основните котви на разходния популизъм на новата коалиция са доходите и жилищната политика. Интересно е, че извън големите пера за нови разходи (учителски заплати, пенсии и саниране), в програмата са намерили място и чисто техничарски мерки за затваряне на една или друга пробойна в бюджета.
Българо-турските отношения след референдума на Ердоган
Мирослав Хаджийски* / 21.04.2017
Възможността за по-дълъг мандат и увеличени правомощия, както и отпадането на задължителната политическа необвързаност на държавния глава, на практика превръщат южната ни съседка в президентска република.
Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2017
21.04.2017
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар за студенти и младежи в Банско (България).
Възможно ли е освобождаване на главния прокурор
Иван Брегов / 21.04.2017
Най-вероятно още на следващото си заседание ВСС, с гласовете на сформиралото се мнозинство, ще реши, че няма нужда от нарочна проверка. Парламентът и президенството ще изразят мълчаливо съгласие с ВСС. Мълчанието ще бъде потвърдено от обществеността чрез липсата на протести по случая. А прокуратурата ще продължи да затвърждава впечатлението за замърсител на съдебната власт и демократичните принципи.
Бейби бумът от началото на века и ефектите му върху възпроизвеждането на работната сила
Явор Алексиев / 21.04.2017
На база на текущото съотношение между 10-14 и 55-59 годишните и 5-9 и 50-54 годишните, може да се очаква коефициентът на демографско заместване да следва възходяща тенденция в повечето области в страната през следващите 6-7 години.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода май-юли 2017 г.
21.04.2017
Период на стажа: 2 май – 28 юли 2017 г.
Конкурс за студентско есе на БМА (2017)
21.04.2017
Българска макроикономическа асоциация обявява конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема "Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"