IME
Изследване на ИПИ: Публичност и прозрачност при обществените поръчки
13.04.2017
Въпреки краткото прилагане на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) в практиката, вече се установяват някои от слабите звена на въведените принципи за публичност и прозрачност. Нещо повече, дори в законодателството изискванията за прозрачност в някои от етапите на процедурите формално да са спазени, тяхното прилагане невинаги е ефективно.
Великденска хумореска с участието на прокуратурата и други лица
Иван Брегов / 13.04.2017
Когато държавните институции не изпълняват основните си правомощия по предписанието на закона, те винаги се превръщат в политически инструментариум. Това може би е последователното развитие на идеологическия конформизъм от социалистическо време, стеснил се до опростен партиен конформизъм в настоящето.
Конкурс за студентско есе на БМА (2017)
13.04.2017
Българска макроикономическа асоциация обявява конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема "Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"
Главозамайващият прокурорски протест срещу цената на водата
Калоян Стайков / 13.04.2017
Ако държавен орган с лека ръка може да препоръча незачитане на условия в даден договор, каква сигурност могат да имат настоящите и бъдещите инвеститори, че техните права са защитени и как може да се очаква те да са коректни при изпълняване на задълженията си?
Малките общини постигат по-слаби резултати на оценяването след седми клас
Адриан Николов / 13.04.2017
Качеството на предлаганото образование е неравномерно между отделните общини, като училищата в малките общини не са сравними като качество и резултати с тези в големите. Дори и да приемем, че семейната и социалната среда в по-малките общини дават по-лош старт на учениците в тях, очевидно е, че училищата не успяват да преодолеят тези дефицити, а ги запазват.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода май-юли 2017 г.
13.04.2017
Период на стажа: 2 май – 28 юли 2017 г.