IME
Кой ще гарантира защитата на вътрешното убеждение?
Любомир Авджийски / 22.07.2016
Има няколко ключови термина в действащия Закон за съдебната власт, които очертават съветския начин, по който е структурирана прокуратурата, а оттам и „духът на страх”, витаещ в дейността на прокурорите и липсата на инициатива спрямо тежки корупционни престъпления и организирана престъпност.
Двадесет и пет години реформи в бившите комунистически страни
22.07.2016
Макар преходът да е приключил в повечето бивши комунистически държави, все още има нужда от правни и регулаторни реформи, които да опростят институционалната система, да осигурят финансова стабилност и да елиминират корупцията.
Да бъдеш независим регулатор
22.07.2016
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклад, който разглежда независимостта на институциите при провеждането на различни политики. Четиридесет и шест регулатора от 26 страни от всички икономически сектори са отговорили на проучването, предоставяйки уникална информация за действителното поведение на регулаторните агенции.
Наследствените проблеми в енергетиката намаляват, но не изчезват
Калоян Стайков / 22.07.2016
Новините за сериозно подобрение на финансовото състояние на Националната електрическа компания (НЕК) за 2015 г., изтегленият заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ), с който НЕК покри част от задълженията си и минималната промяна в крайните регулирания цени на електроенергията навеждат на мисълта, че секторът най-накрая е поел по пътя на стабилността.
Регулаторни убийства или още веднъж за смисъла на ефективността на частното съдебно изпълнение
Красен Станчев / 22.07.2016
Покрай несъгласието със замисляните привилегии на адвокатурата в обслужването на споровете и сделките между граждани (фирми) и държавни органи, включително регистри, други подобни замисли остават без внимание. В парламента отлежават законодателни проекти за ограничаване на принудителното изпълнение по ГПК, свиване на дейността на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) и допълнително утежняване на защитата на правата на кредиторите. Във въздуха се носят идеи за привилегироване на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) при събирането на вземания от държавни органи.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода август-октомври 2016
22.07.2016
Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте до 24 юли 2016 г. Период на стажа: 1 август – 31 октомври 2016 г.