IME
Докладът на ЕК за дисбалансите крещи на тема "заетост"
Петър Ганев / 11.03.2016
Икономическият растеж у нас след кризата изостава и не догонваме "връстниците" в региона. На фона на тежкия популизъм у нас и постоянните политически турболенции, тази констатация е изключително важно да бъде изведена на преден план.
Законопроектът „Кунева 2“
Любомир Авджийски / 11.03.2016
В началото на март бе публикуван вторият „Антикорупционен“ законопроект, изготвен от екипа на вицепремиера Меглена Кунева, след като първият бе отхвърлен от Народното събрание през септември 2015 г. В настоящата статия ще направим кратък преглед на предисторията, същността и някои основни разлики между двата законопроекта.
Какво би станало, ако майчинството се обвърже с минималната заплата
Зорница Славова / 11.03.2016
Решаването на демографските проблеми и подпомагането на семействата не трябва да става с краткосрочни и икономически неефективни мерки (т.е. с по-високи помощи), а с дългосрочни цели за повече възможности за детска грижа, работа и по-високи доходи.
Износът генерира икономическия растеж през 2015
Десислава Николова / 11.03.2016
Икономическият растеж през 2016 г. най-вероятно ще разчита на вътрешното потребление и инвестициите за сметка на, в най-добрия случай, по-бавен ръст на износа спрямо 2015 година. Въпросът е доколко вътрешното търсене и частните инвестиции (предвид очакваното намаление на публичните инвестиции) ще бъдат достатъчно силни, за да „изтеглят” икономиката на страната.
Драги направи „всичко възможно”, на ход са политиците
Явор Алексиев / 11.03.2016
Реакцията на пазарите показва, че възможностите на ЕЦБ вече достигат своя лимит. Погледът, за съжаление, се отправя към политиците. Както всички в ЕС знаем, това е съвсем друг вид проблем.
ИПИ препоръчва: „Икономически ефекти от културните фестивали”
11.03.2016
Представяме ви резултатите от изследване, инициирано от Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация Бауерзакс, което представлява опит за създаване на приложна методология за оценка от ефектите на услуги, които нямат стопански характер. Пилотното изследване е концентрирано върху фестивала Нощ/Пловдив 2015.