IME
Фискалните правила в България – като не могат да се спазват, се променят
Калоян Стайков / 15.01.2016
Разхлабването на фискалните ограничения изобщо не е добра идея. Обяснението „така казва ЕС” не е валидно, тъй като от години Великобритания не транспонира европейски директиви, чиито изисквания са по-ниски в сравнение с националното законодателство. В България обаче политиката е устремена в посоката на най-малко съпротивление, което поставя под въпрос и смисъла от тези правила.
Ефективната съдебна система води до повече финансиране за фирмите
Тюркер Моллахасан, правен стажант в ИПИ / 15.01.2016
Икономиките с по-ефикасна съдебна система, в които съдилищата могат по ефективен начин да обезпечават изпълнението на договорите, имат по развита система на фирмено кредитиране и като цяло по-високо ниво на развитие.
Книга от библиотеката на ИПИ: Властелините на финансите: Банкерите, които фалираха света
Явор Алексиев / 15.01.2016
Лиакат Ахамед се захваща с нелеката задача да предаде някои от най-интересните моменти от историята на международните финанси през очите на участниците в тях. Такъв е начинът, по който световните сили решават първо да финансират своето участие в Първата световна война, а след това и да адресират последствията от нея.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода февруари-април 2016
15.01.2016
Търсим хора, които имат интереси в областта на икономическия анализ, подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава, притежават въображение и готовност за работа в екип
Оздравяване на общини
Петър Ганев / 15.01.2016
Идеята за механизъм за финансово оздравяване на общини с участието на държавата остава спорна именно заради сложните политически нюанси. Прави впечатление и че това е поредната реална стъпка в посока на финансова централизация, докато всички факти говорят, че проблемите на общинските бюджети тръгват от липсата на собствен ресурс и съответно финансова самостоятелност.
Как държавата плаща за достъп до информацията, която произвежда
ИПИ / 15.01.2016
Може и да ви звучи невероятно, но в България все още гражданите и фирмите трябва да плащат за достъп до нормативни актове, ако искат, поне малко, да са сигурни, че наистина четат актуализирана версия. Това, според наши експертни и силно консервативни оценки, струва на частния сектор минимум 5 млн. лева годишно, но е вероятно цената да е много по-висока.
Покана: Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България
15.01.2016
ИПИ ще представи детайлни доходни разпределения, чрез които ще очертаем кривата на бедността и нейните пречупвания спрямо образованието, икономическия статус и населеното място. Дискусията ще се проведе от 10:00 до 12:00 ч. на 26 януари 2016 г. в х-л Радисън.