IME
Бюджетът на съдебната власт - повече разходи и без реформи?
Петър Ганев / 09.10.2015
Възможно ли е бюджетът на съдебната власт да не бъде просто избор между различни варианти за по-високи разходи, а да е такъв, който залага на структурни реформи в съдебната власт? При това такива, които не са обвързани с дебата за промените в Конституцията? От ключово значение, например, е да се изготви бюджет, който стъпва на данните за натовареността в съдебната система и предвижда структурни промени в тази посока.
Няма невинни в случая „КТБ”
Петър Ганев, Калоян Стайков / 09.10.2015
Краткото послание на доклада за ефективността на банковия надзор в България е еднозначно – да, налице са слабости в надзора и да, управлението на КТБ е заобикаляло и нарушавало нормативната уредба, както и добрите банкови практики. Би трябвало това да е краят на оживения дебат „кой е виновен”, тъй като става ясно, че всички участници носят своята вина
16 неправителствени организации с призив за реформа на достъпа на гражданите до законите ни
09.10.2015
Тази седмица 16 организации изпратиха до г-жа Цецка Цачева призив за осигуряване на реален достъп до актуалните текстове на законодателството. Писмото е изпратено и до г-жа Румяна Бъчварова, отговаряща за държавната администрация и отвореното управление и до министър Христо Иванов.
Противоречивите реформи в електроенергетиката
Калоян Стайков / 09.10.2015
Докато изпълнителната власт се опитва, колко успешно е друг въпрос, да отговори на критиката за висока степен на политическа зависимост на комисията, работодателите се чудят как да я направят още по-зависима. Това противоречи както на международните регулаторни практики и на европейските директиви, така и на Закона за енергетиката.
Може ли местната данъчна политика да провокира промяна?
Явор Алексиев / 09.10.2015
Увеличаването на финансовата самостоятелност, придружено с териториално административна реформа, е стратегия, с която изоставащите райони могат да възвърнат своята привлекателност за хората и бизнеса. Най-добрият начин е поетапното отстъпване на нарастващ дял от събираните в момента приходи от данък общ доход обратно към общините, до достигане на степен на диференциация, която ще позволи на по-изостаналите райони да предложат качествено по-добри условия за правене на бизнес от по-високо развитите такива.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2015 - януари 2016
09.10.2015
Период на стажа: 02 ноември 2015 г. - 29 януари 2016 г.