IME
Държавата срещу "Юбер"
Петър Ганев / 02.10.2015
Услугата на "Юбер" е класически пример не за нелоялна конкуренция, а за несъстоятелните регулации на държавата, които се разбиват на пух и прах при появата на нещо ново. Иновация, която излиза извън обхвата на традиционното регулиране, е ужасна новина за всеки бюрократ. По същество споровете около "Юбер" не са "за" и "против" споделеното пътуване, а "за" и "против" намесата на държавата във всяко човешко отношение.
Криза или не, държавата продължава да изяжда резервите си
Калоян Стайков / 02.10.2015
За трети пореден месец през август консолидираният бюджет отчита дефицити, но управляващите продължават да се хвалят с излишъци. Малката подробност, която удобно пропускат, е че излишъците са натрупани през първите пет месеца на годината, а през последните три месеца се харчат натрупаните резерви. Това се случва на фона на предвиден годишен дефицит от близо 1,3 млрд. лв.
Макроикономическата стабилност се влошава, което пречи на конкурентоспособността
Ангел Яначков* / 02.10.2015
Статичната позиция на страната ни в Индекса за глобална конкурентоспособност за пореден път показва липсата на напредък с възстановяването на доверието в институциите и облекчаване на държавните регулации върху икономическите агенти. Решението на проблемите би довело не само до подобряване на резултата и мястото на страната в индекса за конкурентоспособността, но и до устойчив икономически растеж.
Покана: Трета регионална конференция на ESFL в София
02.10.2015
На 17.10.2015 г. ще се проведе третата годишна регионалната конференция на ESFL в София.
Най-после - нов закон за образованието
Зорница Славова / 02.10.2015
След като през последните три-четири години няколко пъти се писаха версии на нов закон за образованието, правителствата се сменяха, а Европейската комисия продължаваше да настоява за приемане на закон, последното правителство се позадържа достатъчно, за да напише и приеме нов закон за образованието.
Мисловно упражнение за съдебната система
ИПИ / 02.10.2015
За съжаление, нямаме избор между съдебни системи и затова единствената ни възможност е да изискваме добра организация, навременни резултати, прозрачност и спазване на правилата.
В кои области престъпността е най-висока и колко са ефективни съдилищата
Зорница Славова / 02.10.2015
Наблюдава се интересна зависимост между данните за престъпността и работата на съдебната система на местно ниво, от една страна, и икономическото развитие, от друга. Колкото по-развита икономически е една област, толкова повече проблеми се срещат както в работата на съдебната система, така и при регистрираните престъпления срещу личността и собствеността.
Конкурс за стажант - правни изследвания в ИПИ за периода октомври 2015-януари 2016
02.10.2015
ИПИ търси стажант за правни изследвания.