IME
Втори месечен бюджетен дефицит
Калоян Стайков / 07.08.2015
Ако правителството не вземе ясно и еднозначно решение какво ще прави с преизпълнението на данъчните приходи, то много бързо ще потъне в плаващите пясъци на популизма. Под претекст, че има „много” на брой и силно недофинансирани сфери в държавната администрация, всяко ведомство ще си поиска повече разходи, които обаче няма да са обвързани с нещо конкретно, а вероятно ще попаднат в графата „обезпечаване на дейност Х”.
Не офшорните зони, а правителствата са проблемът
Красен Станчев / 07.08.2015
На 23 юли в-к Гардиън публикува резултатите от доклад на „Мрежата за данъчна справедливост“ (МДС).[1] Заглавието - „Богатството не се просмуква: то просто отплува към офшорните зони“, не може да не привлече вниманието на четящата публика. Основната теза на статията и доклада е, че активи, оценени между 21 и 32 трилиона щатски долара (съпоставими цени, 2000 г.) са намерили приют в юрисдикциите с ниски данъци, т.е. са били „загубени в глобалния данъчен рай“. Сума, която, „ако би била обложена с данъци, би стигнала части от Африка да бъдат изправени отново на крака или да бъде намерено решение на кризата на еврото“.
Колко души работят в 10-те най-големи предприятия във всяка област
Явор Алексиев / 07.08.2015
ИПИ представя кратък анализ на концентрацията на работна сила в най-големите предприятия на областно ниво. За целта използваме специално поискани данни от НСИ за броя на наетите лица в 10-те най-големи предприятия в рамките на всяка област за периода 2001-2013 година. При оценяването на дела на наетите в най-големите предприятия от общо наетите лица в областта сме изключили от сметките сектор „Държавно управление”.
Администрацията търси мерки, които предлагаме от години
Калоян Стайков / 07.08.2015
Всеизвестно е, че отделните части на българската администрация не си „говорят”, затова и се налага частните лица и бизнеса да обикалят различните структури като пчелички, за да съберат документи, които вече са налични и могат да се изискват по служебен път. Например, кaто от НАП се обадят в съда и поискат свидетелство за съдимост на постъпващо на работа наето лице. Понякога това „неговорене” се докарва до абсурдна висоти.
За интелектуалното завещание на Хайек в сферата на икономическата наука: отговор на критиката на Джон Грей
Георги Вулджев* / 07.08.2015
Преди една седмица в Британското списание „The New Statesman” беше публикувана статия на известния британски философ Джон Грей за живота, интелектуалните постиженията и грешките на прочутия австрийски икономист и нобелов лауреат Фридрих Хайек. Статията разглежда както икономическите възгледи на австриеца, така и неговите политически пристрастия.
Инфографика: Още по-лесна регистрация на бизнес
05.08.2015
Вижте колко струва стартирането на фирма и колко средства могат да бъдат спестени при премахване на някои от излишните процедури.