IME
Реформирай това: ВСС
Красен Станчев / 24.07.2015
В обсъжданите промени в конституцията има една същина: ще бъдат ли съдиите (и съответно съдът) подчинени на прокуратурата или не. Въпросът се обсъжда в други термини и това пречи на разбирането на значението на вероятно започващите днес промени в конституцията. Ще се опитам да опиша онова, което не се вижда ясно в сегашната уредба, неговите последици и възможните последици от предлаганите промени.
Ефективност и успеваемост на контролната дейност на местно ниво
ИПИ / 24.07.2015
Качеството на живот в една общност зависи в значителна степен от възможността на местната администрация да прилага правилата и да контролира за тяхното спазване ефективно. Дори и добрите политики нямат ефект, освен ако не бъдат ефективно прилагани. Един от начините да се измери ефективността на контролните функции на местната администрация е да се оцени успеваемостта (колко) и ефективността (на каква цена) в събирането на наложените от общинските служители глоби и имуществени санкции.
Социална помощ ли е минималната работна заплата
Зорница Славова / 24.07.2015
Държавата вече официално призна, че минималната работна заплата (МРЗ) всъщност е социална помощ, въпреки че се плаща от работодателите. В момента се обсъжда проектопостановление на Министерски съвет, в което е записано, че МРЗ ще трябва да е между 35 и 55% от средната работна заплата за страната (СРЗ). Точният ѝ размер пък ще се определя на базата на инфлацията и линията на бедност.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода август-октомври 2015
10.07.2015
Период на стажа: 3 август - 30 октомври 2015 г.
Защо българите все още плащат за достъп до законите си
ИПИ / 24.07.2015
През юли 2008 г. броевете на Държавен вестник (ДВ) започнаха да се публикуват в Интернет след продължителна кампания за реформа от няколко неправителствени организации, включително ИПИ. Това бе добра стъпка за подобряване на достъпа до информацията за законодателните промени у нас. Реформата, обаче, е изключително половинчата, защото все още няма официален източник на консолидираните текстове на нормативните актове, който да е с правна сила и свободно да се ползва от гражданите, бизнеса и администрацията.
Не реформирай това: МОСВ замисля да смени сегашната система за управление и рециклиране на отпадъците с по-лоша
Красен Станчев* / 24.07.2015
Преди около две седмици Investor.bg писа, че Министерството на околната среда и водите „проучва какви са възможностите за въвеждане на депозитната система“ (за предплащане и връщане на опаковките от напитки и пр.). Не е ясно какво точно ще обхване тази система. Но още по-неясно е защо изобщо министерството се занимава с тази работа.
България бележи много бавно сближаване на доходите със средното за ЕС
24.07.2015
Според нов доклад на Европейската комисия, повечето държави от ЦИЕ-10 (10-те държави от Централна и Източна Европа, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г.) са постигнали сериозно реално сближаване с ЕА-12 (първоначалните членове на еврозоната) между 2004 и 2014 г. Средният растеж на реалния БВП в ЦИЕ-10 е бил значителен преди световната финансова криза от 2008/2009 г., но сериозно спада в последвалия период. Освен това, все още се наблюдава значителна разлика в среден БВП на глава от населението в паритет на покупателната способност между ЦИЕ-10 и ЕА-12.
Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2015
24.07.2015
За поредна година в разгара на лятото отделяме една седмица да дискутираме идеите на класическия либерализъм, покривайки широк спектър от теми - тръгвайки от философия и етика и достигайки до икономическата теория и съвременните предизвикателства пред икономическата политика.