IME
Демокрация срещу дълг?
Петър Ганев / 03.07.2015
Коментарите около развитието на дълговата криза в Гърция за пореден път поляризираха общественото мнение със силно идеологически и съответно политически натоварени тези. Изкуственото противопоставяне на демокрация и дълг превърна дискусията в нещо като теологичен спор, който, макар и интересен, почти няма допирни точки с случващото се в Гърция.
Най-накрая възможност за по-добри политики
ИПИ / 03.07.2015
Тази седмица беше публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Това е дълго чакана промяна. Това са добри предложения, които, ако бъдат приети и прилагани на практика, ще докажат ефективността си.
Инфографика: Капанът на безработицата в България
03.07.2015
Капанът на безработицата показва какви са финансовите стимули за преминаване от безработица към нископлатена заетост.
Бизнес без препятствия
02.07.2015
Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес. Една част от предложенията ни са логично продължение на реформите от последните години. Други са нови и допълнително облекчават работата на предприемачите.
Пенсионната реформа влошава баланса на НОИ
Десислава Николова / 03.07.2015
В дългосрочен план новият пакет от мерки не постига основната си цел да снижи дефицита в разходопокривната система. Излиза, че работещите не само ще плащат по-големи осигуровки и ще работят по-дълго, но и ще трябва да финансират (с другите си данъци) и по-голям дефицит в ДОО.
Изпълнението на бюджета не носи добри новини
Калоян Стайков / 03.07.2015
За трети последователен месец консолидираният бюджет отчита растящо положително салдо, но за пореден път това се дължи в малка степен на по-високи приходи от данъци и в голяма степен на по-високите постъпления по европейските програми.
Ново изследване на ИПИ: Как влияе ръстът на минималната заплата върху заетостта в България
02.07.2015
Всяко покачване на минималната заплата със 100 лева води до загуба на 24,5 хиляди работни места сред най-ниско образованите
ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
02.07.2015
За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.