IME
Петъчен популизъм за работещи родители
Зорница Славова / 24.04.2015
Министър Калфин е готов с нов пакет от предложения за промяна в трудовото законодателство – този път за стимулиране на раждаемостта при работещите родители. Продължителността на отпуска по майчинство, който в момента е най-дългият в света, и твърдото работно време не са големият проблем на майките в България. Удължаването и разширяването на тези „привилегии” само показва, че администрацията си действа по стария способ и не мисли за реалните трудности.
Хазартът през призмата на социалната отговорност
Наталия Николаева* / 24.04.2015
Хазартната дейност е една от приоритетните области, попадащи в обхвата на държавното регулиране – като се започне с бариерите на входа, премине се през забраните за реклама и различното данъчно облагане, и се приключи с настойчивите опити за все по-силно регулиране.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода май-юли 2015
24.04.2015
Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, изпращайте до 26 април 2015 г.
Земеделските работници ще се наемат с кочани за еднодневен труд
Зорница Славова / 24.04.2015
Предложението на социалния министър за въвеждане на срочни договори за наетите в селското стопанство изглежда ще стане факт. Ивайло Калфин и министърът на земеделието Десислава Танева уточняват последните подробности за възможността държавата да продава кочани с еднодневни трудови договори на работодателите, които да започнат да ги използват за сезонните работници в земеделието още от следващия месец.
Има ли нещо общо между минималната заплата и производителността на труда
Десислава Николова / 24.04.2015
Тези дни министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин разви тезата, че „схващането на Европейската комисия за обвързване на минималната работна заплата единствено с продуктивността, не е достатъчно”. Цитираното изказване, за съжаление, показва дълбоко неразбиране на това как функционира пазарът на труда и то от страна не на друг, ами на самия министър на труда. Това, което очевидно убягва на г-н Калфин, е че пазарът на труда, като всеки друг пазар, има страна на търсенето (на труд) и страна на предлагането (на труд). Заплатите, заетостта и безработицата са следствие от точката, в която тези две страни – на търсенето и на предлагането, се срещат.
Пресконференция на тема: „Потенциалните ефекти от ТПТИ за България” (28 април 2015)
24.04.2015
Пресконференцията ще се проведе на 28 април 2015 г. от 10.00 часа в Пресклуба на БТА.
Една седмица до Деня на свобода от правителството
24.04.2015
През настоящата 2015 г. ще работим до 2-ри май за да си платим данъците към държавата. Образно казано това е денят, в който гражданите спират да работят за правителството и започват да работят за себе си.