IME
Популистки законодателни идеи, които могат да дестабилизират банковата система
Красен Станчев / 13.02.2015
Стихийно, с неприлична за законодаване бързина и без изискваните от закона за нормативните актове оценка на въздействието и обсъждания, за около месец в парламента бяха внесени и започна обсъждане на четири законопроекта, които, ако бъдат приети, ще дестабилизират банките. Това ще стане с увеличаване на разходите по и блокиране на изпълнението на договорите. Такъв е общият знаменател на четири законопроекта, внесени от народни представители както от властта, така и от опозицията.
Ще има ли реформа в образованието най-после
Зорница Славова / 13.02.2015
Въпреки че законопроектът предвижда промени в положителна посока, генерална реформа в образованието очевидно няма да има. Не се очаква истинска автономност на училищата, пълно прилагане на принципа „парите следват ученика”, свободен избор и ефективно участие на родителите в образователния процес.
Инфографика: Ниво на развитие на електронните услуги през 2014 г.
Явор Алексиев / 13.02.2015
Наблюдава се тенденция на спад на оценката на бизнеса за качеството на предоставените услуги.
Който се страхува от дълга, не трупа дефицити
Калоян Стайков / 13.02.2015
В началото на седмицата някои народни представители вдигнаха шум до небесата заради законопроект за ратифициране на договор за дилърство на „изненадващите” 8 млрд. евро „нов дълг”, които управляващите искат да изтеглят. Ако някой народен представител е изненадан, значи не следи работата на Народното събрание и би следвало да бъде освободен от участие във всякакви комисии, тъй като необходимостта от нови дългове в периода 2015-2017 г. беше гласувана и приета заедно с бюджета за 2015 г. и Средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 г.
Абсурдни промени в Закона за енергетиката
Калоян Стайков / 13.02.2015
Обсъжданите промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) минаха на първо четене в Комисията по енергетика към Народното събрание. Както писахме миналата седмица голяма част от обсъжданите изменения са всъщност хрумвания, а не сериозни мерки, които са изготвени на база на анализ на проблемите в сектора и оценка на очакваните ефекти от тях. Това, което се предлага, е евтин популизъм и симулация на дейност.
Развитие на производителността в българското селско стопанство след приемането на страната в ЕС
Николай Вълканов / 13.02.2015
За периода 2007-2013 г. субсидиите за сектора по линия на ОСП и националните доплащания достигнаха 6,9 млрд. лева. Една от основните цели на ОСП е насочена към подкрепа на доходите на земеделските производители, но, изпълнявайки тази функция, тя пречи на ефективното използване на ресурсите в отрасъла. Относително ниските нива на инвестиции не дават повод за оптимизъм, че селското стопанство ще подобри позициите си ЕС през следващите години.