IME
Не е важно с колко, а по какъв начин ще се увеличава цената на тока
Калоян Стайков / 19.09.2014
Въпросът с колко да се увеличи цената на електроенергията от октомври много прилича на въпроса с колко да се увеличи бюджетният дефицит за годината. Казвам „въпрос”, а не „дебат”, защото изглежда, че нито едно от двете не е от достатъчно високо обществено значение, за да се проведе обсъждане и да се вземе решение, което се радва на голяма обществена подкрепа.
Регионални аспекти от правителственото заседание
Петър Ганев / 19.09.2014
Тази седмица правителството спря т. нар. регионална инвестиционна програма – така твърдят повечето заглавия в медиите, макар да става дума по-скоро за прекратяване на отделни проекти, а не на самата програма като такава.
Преходът от работа към пенсия през погледа на Евростат
Явор Алексиев / 19.09.2014
Сравнението на данните за България с тези за останалите страни членки на ЕС отново извеждат на преден план няколко отдавна установени негативни констататации.
Отново в капана на некачествено законодателство
19.09.2014
С оглед на сериозните предизвикателства, пред които са изправени някои от най-големите обществени системи (като социалноосигурителната система), пред следващото правителство стои нелеката задача да скъса с порочните практики на половинчатото законотворчество.