IME
Нужна ли е ревизия на бюджета?
Десислава Николова / 11.07.2014
Последните дни се заговори за нужда от актуализация както на държавния бюджет, така и на бюджета на НЗОК. Данните за бюджетното изпълнение по консолидираната програма до май месец наистина показват лек спад на приходите спрямо 2013 г. и изоставането им спрямо разчетите в бюджета за 2014, докато разходите растат със сериозен темп. Изоставането на приходите спрямо плана в Бюджет 2014 не е изненада – още при гласуването на бюджета миналата година ние нееднократно предупреждавахме, че заложените приходи са свръхоптимистични.
Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда
ИПИ / 11.07.2014
ИПИ публикува анализ на динамиката на младежката безработица в периода 2004-2013 г. В текста са разгледани основните проблеми на младите хора при включването им на трудовия пазар и са очертани редица препоръки за справянето с последиците от този процес.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода август - октомври 2014
11.07.2014
Търсим хора, които имат интереси в областта на икономическия анализ, подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава, притежават въображение и готовност за работа в екип.
Проблемите и решенията са ясни, но трябва воля
Калоян Стайков / 11.07.2014
Твърде често голяма част от обществото е по-склонно да повярва на оценки или препоръки от външни, отколкото от вътрешни специалисти. Това се наблюдава през 2013 г., когато служебното правителство поиска експертна оценка от Европейската комисия и Световната банка за проблемите в електроенергетиката и техните решения. Вижда се и в момента – редица политици обясняват, че проблемите в банковата система и по отношение на фискалната политика (където, ако има такива, те са политически) могат да бъдат решени единствено с помощта на Международния валутен фонд.
ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
11.07.2014
За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия.