IME
Какво се случва в икономиката през първото тримесечие?
Десислава Николова / 17.05.2013
С всичката условност, която оповестените сезонно изгладените данни предполагат, икономиката изглежда остава замръзнала и дори продължава да забавя и минималния си темп на растеж от последните тримесечия. Все пак данните за първите месеци показват и някои положителни обрати като лекия ръст на броя на заетите и оттласкването на инвестициите от дъното.
Кои са основните проблеми на земеделските производители?
Николай Вълканов / 17.05.2013
В опит да добие по-ясна представа за проблемите в българското селско стопанство, ИПИ проведе полево проучване сред 155 земеделски производителя от девет области, обработващи 1,6% от обработваемата земя в страната.
Парламентарни избори по области: етнос, възраст и заетост
Явор Алексиев / 17.05.2013
Резултатите за трите водещи партии – ГЕРБ, БСП и ДПС се оказват в по-силна или по-слаба връзка с три социално-икономически фактора – етнос, възраст и заетост.
София посрещна Free Market Road Show
17.05.2013
На 16 май 2013 г. София стана една от 25-те европейски столици, които през тази година ще бъдат домакини на известното Free Market Road Show. Основното събитие на инициативата беше организирано от Института за пазарна икономика (ИПИ) и се проведе в Гранд Хотел София.
БЕЗ ПАНИКА*, бюджетът не колабира
Калоян Стайков / 17.05.2013
Изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на годината винаги е сравнително по-слабо в сравнение с останалите тримесечия по редица причини, като по-ниската икономическа активност през зимата и изтънелите портфейли на хората след празниците.
Защо главата на кралицата трябва да бъде приватизирана
Явор Алексиев / 17.05.2013
Преди години самата Маргарет Тачър заяви, че няма намерение да „приватизира главата на кралицата”. Донякъде иронично, тези нейни думи бяха превърнати в лозунг, около който се сбират противниците на наскоро стартиралия във Великобритания процес на приватизация на националните пощи.
Стимулиране на икономическия растеж: Как да съживим сектора на услугите в Европейския съюз*
17.05.2013
В контекста на икономическата стагнация или рецесия, засегнала държавите членки на Европейския съюз, могат да бъдат чути широк набор от различни по същност и произход предложения за конкретни мерки за насърчаване на икономическия растеж на Стария континент.