IME
Каква година ни чака?
Десислава Николова / 21.12.2012
Предстоящата 2013 г. ще бъде поредната трудна година както за българския бизнес, така и гражданите. Все пак на фона на това, което се случва в редица страни на запад от нас, българската икономика стои относително добре и със следването на добри стратегии бизнесът би могъл да бъде печеливш. Една от задължителните предпоставки за това е правителството – както настоящото, така и следващото – да не му пречи.
А защо не ИСТИНСКИ референдум за АЕЦ “Белене”?
Георги Ганев / 21.12.2012
В българското общество има видимо, логично и легитимно разделение по проекта “Белене”. Някои хора са много “за”, други са просто “за”, трети са против. И всичките имат своите аргументи, имат право на своето мнение и, което е особено важно, имат право друг да не им налага мнението си, стига това да е възможно.
Мозъчният тръст на Словакия
Красен Станчев / 21.12.2012
Тази седмица ще ви представим ЕDIRC - един от най-старите мозъчни тръстове в нова Европа.
Възнаграждения в публичния сектор по време на строги икономии*
Стоян Христов* / 21.12.2012
Въпреки съществуващото мнение, че правителството не трябва да се управлява като бизнес, бизнес моделът започва да се прилага все повече. Страните трябва да инвестират повече в стратегическото планиране на работната сила. Необходима е по-гъвкава система за възнаграждения, за да може правителството да привлича и задържа висококвалифицирани служители.
Къде хората запазиха работата си през последните 10 години
Явор Алексиев / 21.12.2012
Задълбочаването на разликите в нивата на икономическа активност между областите в страната ще продължи и през следващите години. Основания за това дават много фактори като негативните демографски процеси, относително ниските чуждестранни инвестиции и повишаващата се осигурителна тежест.
Какво е средната класа
Стоян Панчев / 21.12.2012
Историческото проследяване на понятието „средна класа” може да започне от античното минало. Големият интерес към определянето и изучаването на стратификацията в обществото възниква заедно с индустриализацията от 19 век.
Фискална устойчивост в България – поглед в бъдещето*
Димитър Вучев* / 21.12.2012
Анализът на развитието на държавните дългове и рисковете за фискалната устойчивост е от решаващо значение в настоящия момент за страните от еврозоната и ЕС като цяло. Високите нива на дълг и/или значителните бюджетни дефицити трябва да бъдат преразгледани решително, така че да бъде осигурена бъдещата стабилност на публичните финанси.
Конкурс за студентско есе на БМА
21.12.2012
Десетият годишен конкурс е на тема: "Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в разнообразието"