IME
Покана за пресконференция: Икономика на здравия разум - къде се намира България и къде може да бъде
ИПИ / 23.11.2012
На 29 ноември 2012 г. (четвъртък), от 12.00 в пресклуба на БТА, ИПИ ще представи кратък преглед на мястото на България в световните класации по показатели като човешко развитие, право на собственост и икономически растеж.
Не фискална пропаст, а осъзнаване на дъното
Явор Алексиев / 23.11.2012
Изборите минаха. Сега е моментът републиканци и демократи да си стиснат ръцете за нещо, наречено политическа отговорност и да спрат с евтиния популизъм.
Финансовото разузнаване и банките
Красен Станчев / 23.11.2012
През лятото министерският съвет внесе в законодателното събрание проект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпирането на пари. Практиката спорни законодателни идеи да се прокарват в периоди на занижено внимание – обикновено по време на отпуски, преди срокове за приемане и след стряскащи обществото събития – е типична не само за България.
ТАРГЕТ 2 – ползи и рискове
Адриан Николов* / 23.11.2012
ТАРГЕТ 2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System - Трансевропейска автоматична реалновремева ескпресна система за брутни разплащания) лежи в основата на разплащателните механизми, прилагани в Евросистемата.
GIFTED Project: Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension
ИПИ / 23.11.2012
Петте партньора по проекта GIFTED се събраха в Брюксел на двудневна работна среща, за завършващия етап на проучване и за да обсъдят бъдещите дейности по проекта. Той цели да анализира действащите системи за финансиране на обучението през целия живот и да предложи иновативен финансов инструмент, който да направи процеса по-гъвкав и ефективен.
„Договорът между поколенията” или скритият пенсионен дълг на държавата
Петър Ганев / 23.11.2012
Настоящият анализ е фокусиран изцяло върху състоянието на фонд „Пенсии” и не разглежда в дълбочина икономическите ефекти от осигурителната политика. Целта на този текст е да отговори на някои популярни заблуди за солидарните пенсии или т. нар. „договор между поколенията”, като дефинира смисловите разлики между осигурителни приходи и трансфери, и представя реалното състояние с дефицита на фонд „Пенсии”.
Европа се нуждае от конкурентно земеделие
Николай Вълканов / 23.11.2012
Дебатът за новата Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2014-2020 се превърна в дебат за бъдещето на ЕС. Изправени сме пред важен кръстопът, на който трябва да решим каква общност искаме да имаме. Такава, в която продължаваме да издигаме кули от слонова кост за еврократите, ограждайки ги като някакъв наднационален елит от презряната тълпа.
Регионални разлики между Северна и Южна България – инфраструктурата ли е виновна?
Стоян Христов* / 23.11.2012
Един от основните проблеми на икономиката на България безспорно е голямата и нарастващата разлика между икономическото развитие на северните и южните региони. Според изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ северните региони изостават както по показател БВП на човек от населението, така и по данните за заетостта.
Произход и съвременни предизвикателства пред социалната държава и здравния фашизъм
Красен Станчев / 23.11.2012
Интервю на Красен Станчев със Стивън Дейвис