IME
„Регионални профили: показатели за развитие 2012”
ИПИ / 09.11.2012
Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се прави за първи път от екипа на Института за пазарна икономика и неговите партньори от Microstat Analytics с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2012 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.
В кои области икономиката работи най-добре?
Десислава Николова / 09.11.2012
Периодът на бърз икономически растеж до 2008 г., въпреки че бе почувстван от всички области, доведе до по-нататъшно разширяване на пропастта между София (столица) и останалата част от страната. Последвалите години на икономическа криза и стагнация задълбочиха поляризацията между ядрото - столицата и периферията.
Типове регионални профили: клъстеризация според социално-икономическото състояние на областите
09.11.2012
Едва от 3-4 областите в България са в относително добро социално-икономическо състояние, макар и в тях да са налице някои негативни тенденции на развитие.
Оттласква ли се заетостта от дъното?
Десислава Николова, Петър Ганев / 09.11.2012
През следващите 1-2 тримесечия е възможно да продължим да виждаме паралелно увеличение и на заетостта, и на безработицата. Една такава наглед противоречива ситуация би могла да се обясни с факта, че към безработните се броят само лицата, които активно търсят работа.
Какво и защо субсидираме във висшето образование
Димитър Вучев* / 09.11.2012
Публична тайна е, че пазарът на труда изпитва затруднения поради пренасищане на кадри в дадени сфери и липса на такива в други. Статистиката е красноречива - 57% от студентите държавна поръчка у нас се обучават в едва пет от общо 52-те различни професионални направления. Тенденциите в последните години показват, че именно сферите, в които пазарът на труд е пренаситен, продължават да се субсидират най-много с държавни средства.