IME
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012
ИПИ / 28.10.2011
За поредна година правим преглед на проектобюджета, само няколко дни след като беше публикуван на страницата на Министерство на финансите. Този път сме се фокусирали върху четири основни теми: макрорамка, приходи и данъчна политика, разходи, дефицит и дълг. Проектобюджет 2012 запазва рамката от 2011 и съответно някаква сигурност, но не е реформаторски и за поредна година отлага важните решения. В приходната част се наблюдава подобрение – главно заради косвените данъци и европейските средства, докато по отношение на разходите промяна няма. Каквото и както се е харчило през 2011 г. ще се повтори и през 2012.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012: Приходи и данъчна политика
ИПИ / 28.10.2011
През 2012 г. консолидираните приходи са заложени да достигнат 28,7 млрд. лв., което номинално е повече спрямо предходните години и с 2,5 млрд. лв. повече спрямо заложеното през 2011 г. Причината за този ръст се крие предимно в притока на средства от ЕС, като през следващата година са заложени 3,8 млрд. лв. помощи от ЕС, спрямо 2,1 млрд. през текущата 2011.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012: Дефицит и дълг
ИПИ / 28.10.2011
Прогнозната фискална позиция на България през 2012 г. - дефицит от 1,3% от очаквания БВП, изглежда добре както на фона други страни в Европейския съюз (ЕС), така и в сравнение с Конвергентната програма, където е заложен недостиг от 1,5% от БВП. Въпреки това рискове, предимно външни, пред постигането на тази цел не липсват.
Премахнете централните банки*
Ричард Ран** / 28.10.2011
Най-общо казано, Федът и другите големи централни банки правят тези, които най-трудно могат да се предпазят от инфлацията или загуба на работното си място, по-бедни и изпращат погрешни сигнали към бизнеса, което на свой ред се отразява отрицателно на световната икономика.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012: Макрорамка - оптимизъм в повече
ИПИ / 28.10.2011
Според доклада към проектобюджета за 2012 г. реалният ръст на икономиката (БВП) ще достигне 2,8% тази година и 2,9% следващата. Достатъчен е бърз преглед на наскоро публикуваните прогнози на ЕБВР, МВФ и Райфайзенбанк, за да се види, че Министерството се отличава с най-оптимистичната прогноза за икономически растеж през 2011 и втората най-оптимистична прогноза за 2012 г.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012: Разходи - липсват буфери
ИПИ / 28.10.2011
Разходната част на проектобюджет 2012 г. не изненадва с нищо, защото е почти непроменена, както като обем, така и като структура, в сравнение с разчета за предходната година. В същото време обаче рисковете пред световната икономика и българската в частност са се увеличили, но това не е намерило място в разходната част.
АЕЦ „Белене“ – как да разберем руските намерения*
Георги Ангелов / 28.10.2011
На пръв поглед, наистина изглежда, че щом руснаците са готови да отпуснат финансиране, това показва тяхната убеденост в смисъла от проекта за АЕЦ „Белене“. Обаче, всъщност не е точно така – всичко зависи от това как е структурирано финансирането и кой поема риска.
Ново в Икономическата библиотека (24 – 28 октомври 2011)
28.10.2011
Нови заглавия в Икономическата библиотека