IME
Законът за туризма: Туризмът снася златни яйца, но хотелиерите и техните клиенти са идиоти
14.12.2006
Операцията с външния дълг: въпроси на легитимността и "пропуснати" сметки
14.12.2006
Във вторник, 12 март, парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри проекта за сделка по замяна на част от външния дълг и емитирането на нови облигации. Правителството предвижда да емитира нови облигации за общо около $1,130 млн. дол., с които да финансира изкупуването на Брейди облигации с номинал около $1,250 млн. Според МФ, основната цел на сделката е реализиране на непосредствени и дългосрочни спестявания. По-конкретно, правителството очаква (1) нетно номинално намаление на дълга от около 8-10% или около $100-125 млн. и (2) увеличаване на фискалните резерви с около $100-130 млн. (от освободеното обезпечение).
Индекс на цените от 4.4% от началото на годината: какво да очакваме?
14.12.2006
Защо честността е най-добрата политика: За реалистичните очаквания и корпоративния мениджмънт*
14.12.2006
Новата страница на БНБ
14.12.2006