IME
Изследване на ИПИ: Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда
Зорница Славова / 30.09.2011
Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., изготвена от екипа на ИПИ, показа доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета. Общата нетна загуба за икономиката за 2011 година от изпълнението на програмите и мерките за заетост е в размер на 68,79 млн. лв.
Поредно увеличение на разходите за труд и осигуряване
Емилия Шехтова / 30.09.2011
По предварителни сезонно неизгладени данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2011 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9,7% спрямо второто тримесечие на 2010 г.
Данъчните фалшификации на Обама*
Ричард Ран ** / 30.09.2011
Повишаването на двойното данъчно облагане върху корпоративните печалби чрез повишаване на данъчните ставки върху капиталовите печалби и дивидентите драматично ще намали инвестициите и заплатите и няма да повиши очакваните приходи.
Публична лекция на Лорънс Рийд на тема: „Седем принципа за целесъобразна обществена политика”
30.09.2011
На 27 септември 2011 г., от 18.30 часа, в х-л Радисън (зала „Александър”), Лорънс Рийд изнесе публична лекция на тема: „Седем принципа за целесъобразна обществена политика”.
Пенсионното осигуряване като финансова пирамида
Калоян Стайков / 30.09.2011
Наскоро беше публикувана статия на Робърт Мърфи, в която той представя приликите между разходопокривния елемент на социалното осигуряване в САЩ и класическа Понзи схема, още известна като финансова пирамида. Приликите са основно в това, че пенсиите на сегашните участници се изплащат от следващите участници в системата, какъвто е случаят и при финансовите схеми.
Кои законопроекти, внесени през този месец в Парламента, трябва да се разглеждат (септември 2011)
Явор Алексиев / 30.09.2011
Законопроект за изнемение и допълнение на Търговския закон; Законопроект за съхранение на въглероден диоксид в земните недра; Законопроект за доброволните формирования за обществена безопасност
Ново в Икономическата библиотека (26 – 30 септември 2011)
30.09.2011
Нови книги в библиотеката
Пети семинар на Клуба на икономическите журналисти (27 септември 2011)
30.09.2011
На 27 септември 2011 г. се проведе петия пореден семинар на Клуба на икономическите журналисти на тема: "Икономика на здравеопазването" с лектори д-р Красен Станчев, Лъчезар Богданов и д-р Илко Семерджиев.