IME
Нужни ли са минималните осигурителни прагове?!
Зорница Славова / 29.04.2011
През 2003 година българското правителството въведе минимални осигурителни прагове за 48 икономически дейности и професии. Основната цел на законодателите беше повишаването на събираемостта на вноските за социално осигуряване от НОИ, т.е. попълване на бюджета на пенсионната системата. Сега, 9 години по-късно, тези прагове продължават да се определят ежегодно в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и вече обхващат работещите в 80 сектора.
Попитай синдиката
Петър Ганев / 29.04.2011
Тази седмица гръмна новината, че синдикатите ще съдят правителството заради бюджетната прогноза до 2014-та година – там не се предвижда ръст на пенсиите през тази и следващата година, което очевидно е вбесило квази-държавниците. Формалната причина за заканите на синдикатите е, че според тях подобен документ не може бъде приеман без те да бъдат питани – тоест да се обсъди в Съвета за тристранно сътрудничество. Какво ни казва всичко това?
Възхвала на фискалната дивергенция*
Пиер Гарело / 29.04.2011
През последната година Брюксел разкри своята (фикс) идея за фискална конвергенция в Европа. Докато дълговата криза в еврозоната измъчва финансовите пазари, европейските лидери дадоха да се разбере, че виждат пътя към оцеляването чрез централизиран бюджетен надзор и хармонизирана данъчна политика.
Ново в Икономическата библиотека (25 - 29 април 2011)
29.04.2011
Нови книги в Библиотеката
Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (25 - 29 април 2011)
Милена Пешева / 29.04.2011
Какво влезе в Парламента?
Страните от Еврозоната – състезание кой ще наруши най-много и най-често
Михаил Андреев / 29.04.2011
В началото на седмицата Евростат оповести предварителните данни за дефицита и дълга за 2010 на държавите членки на ЕС. След като през 2009 всички 27 ЕС страни (с изключение на Естония и Малта), влошиха бюджетните си баланси, през 2010 са на лице усилия за подобряване този индикатор в мнозинството от държавите. Въпреки това само в 5 държави дефицитът за 2010 е под референтната стойност от 3% - Люксембург, Финландия, Дания, Естония и Швеция. Нарастването на държавния дълг пък бе най-значително в Ирландия, Гърция, Великобритания и Португалия.
Луднахме от стратегии
Красимир Петкашев / 29.04.2011
В България всичко е стратегия. Администрацията полага неуморни усилия да бълва нови и нови стратегии, концепции, планове, програми. Всяка област от обществения живот е уредена минимум с две стратегии, като в някои те са над 20. На национално ниво към момента се изпълняват 145 стратегии, като в общия случай те имат 3 до 5-годишен срок на действие, но има и такива, при които хоризонтът е разтеглен до 15-20 години.
Опасността от нереалистичните допускания*
Ричард Ран** / 29.04.2011
Запазете си тази статия до април 2013 година. В приложената таблица ще видите две прогнози за показателите, свързани с федералния дълг: официалната прогноза на Бюджетния офис към Конгреса (близка до тази, направена от администрацията на президента Обама) и една песимистична – моята. Никоя прогноза не е съвършена, но е по-вероятно моята да е по-точна от тази на администрацията, защото моите допускания са по-реалистични.
Среща в Икономическата библиотека: Евгений Кънев за публично-частното партньорство (28 април 2011)
29.04.2011
Поредна среща в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА