IME
Изследване на ИПИ „Местни условия за правенe на бизнес” 2011
08.04.2011
Индексът „Местни условия за правене на бизнес 2011” се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес. Индексът включва всички 28 области в България.
Поскъпването продължава и през март
Красимир Петкашев / 15.04.2011
Март е поредният месец на нарастващи цени. Според данните на НСИ, общият индекс на потребителските цени (ИПЦ) бележи месечно повишение от 0.6%, а спрямо март 2010 г. нарастването е с 5.6%. За последно, годишна инфлация от над 5% бе отчетена през февруари 2009 г., след което темпът й постепенно спадна (под 2%), но от юли 2010 г. започна ново покачване.
Данъчна несправедливост*
Ричард Ран** / 15.04.2011
И така, току-що си приключил с подготвянето на данъци върху доходите, но разбра ли данъчния кодекс? Ако си казал да, не знаеш какво не знаеш. Американският данъчен кодекс стана толкова дълъг, сложен, противоречив и лишен от здрав разум, че никой не може да го разбере напълно – и това включва данъчни специалисти и служители в Агенцията по приходите (АП). Могат ли почтени хора с чиста съвест да преследват, да глобяват и дори да вкарват в затвора техните съграждани за нарушения на закони и регулации, които дори те самите не знаят из основи? Но това е тема на друг разговор.
ИПИ ви кани на среща дискусия в Икономическата библиотека (15 април 2011)
08.04.2011
Румен Аврамов за АСЕН ХРИСТОФОРОВ
ИПИ обявява новия КОНКУРС за СТАЖАНТИ (май-юли 2011)
15.04.2011
Предлагаме: Работа в офиса на ИПИ; Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора, Стипендия, Препоръка при завършване на стажа, Безплатно членство за една година за Икономическата библиотека на ИПИ и БМА (www.library.ime.bg)
Фискалният резерв се топи като априлски сняг
Михаил Андреев / 15.04.2011
Натрупването на средства във фискалния резерв е в пряка зависимост от изпълнението на консолидирания бюджет. Той включва наличността по всички сметки и депозити на правителството. Размерът на фискалният резерв към края на 2010 г. е малко над 6 млрд. лв. или точно половината от рекордно високото ниво (12 млрд. лв.) към края на октомври 2008 г.
Очаквана продължителност на живота и пенсионните системи в развитите страни
Георги Аврамов / 15.04.2011
На 17-ти март беше публикувано четвъртото издание на Поглед върху пенсиите (тук). Фокус на изданието са размера на пенсиите, пенсионната възраст и средната продължителност на живота в страните от Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) и Г-20.
Кои законопроекти, внесени в Парламента, трябва да се разглеждат (11-15 април 2011)
Милена Пешева / 15.04.2011
11-15 април 2011
Ново в Икономическата библиотека (11 – 15 април 2011)
15.04.2011
Нови книги