IME
Кампания на ИПИ „Разходите на българската държава” - Бюджетен дефицит за 2010 г.
Михаил Андреев / 14.01.2011
Според предварителна оценка на министерството на финансите за изпълнението на Консолидираната фискална програма бюджетният дефицит за 2010 г. възлиза на 2.8 млрд. лв. или 3.9% от прогнозния БВП за годината. Независимо, че окончателните данни за изпълнението на бюджета ще са налични в края на месеца, на този етап могат да се направят някои изводи за очакваните резултати.
Приватизация в икономическа комисия?
Петър Ганев / 14.01.2011
Икономическата комисия в парламента имаше няколко точки в дневния си ред за първото заседание през 2011 г., две от които предизвикаха интерес – представяне, обсъждане и приемане на проекторешение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България и представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Политици помпат цените на храните
Михаил Андреев / 14.01.2011
Нарастването на цените на храните на международните пазари накара все повече политици, икономисти, анализатори да заговорят за опасност от нова криза. Голяма част от тях се опасяват, че по-високото ниво на инфлация ще ограничи потреблението в бързо развиващите се държави, които имат водеща роля за възстановяване на световната икономика.
Бюджетната комисия одобри по-строг контрол на търговията с горива
Михаил Андреев / 14.01.2011
Какво се случи на заседанието на Бюджетната комисия в четвъртък
Спрете финансирането на организации, които унищожават свободата*
Ричард Ран** / 14.01.2011
Смятате ли, че парите от вашите данъци трябва да се използват за финансиране на организации, пропагандиращи по-високо данъчно облагане? Е, точно това се случва в момента. Новата, контролирана от републиканците, Камара на представителите, освен да намалява големи, разточителни и ненужни разходи, трябва да спре финансирането на тези програми и действия, които са откровено разрушителни.
Нови книги в Икономическата библиотека (10-14 януари 2011)
14.01.2011
www.library.ime.bg
Отхвърлиха фискалния борд
Петър Ганев / 14.01.2011
През тази седмица в парламента бе гласувано и не бе прието предложението на сините за въвеждането на фискален борд, чрез промени в Закона за устройство на държавния бюджет. Предложението бе да се ограничат възможностите на държавата да харчи дефицитно и да трупа дълг – балансиран или с излишък бюджет на консолидирана база, като единствено при извънредна ситуация да се допуска еднократно дефицит до 3% от БВП.
Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути
Цвета Миленова / 14.01.2011
Като продължение от предишния бюлетин на темата за състоянието на пощенските услуги в България и в подкрепа на тезата, че е необходимо спешно преразглеждане на необходимостта да има държавна поща ...
Фондация „Херитидж” и „Уолстрийт Джърнъл”: Възстановяваме се малко по-свободни
12.01.2011
Според Индекс на икономическата свобода 2011 на фондация „Херитидж” и „Уолстрийт Джърнъл”, нивото на икономическата свобода по света леко се покачва, но все още е по-ниско спрямо годините преди кризата. България се нарежда на 60-то място с резултат 64,9 пункта, което ни определя като „умерено свободни”. След отстъплението в предходното издание сега възвръщаме позициите си. Това развитие обаче не отчита случилото се през втората половина на 2010 г., в това число направената ревизия на бюджета.
Европейски пари, ефективност и изпълнение
Красимир Петкашев / 14.01.2011
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - заседание на 12.01.2011
Законопроекти, внесени в Народното събрание (10 – 14 януари 2011)
Ивайло Тасев / 14.01.2011
Какво влезе в Парламента тази седмица?