IME
Промените в закона за бизнес разрешенията
Красен Станчев / 26.11.2010
Министерството на икономиката май е на път да промени някои неща в действащия Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Това се разбира от разумни по принцип изказвания на министър Трайков за въвеждане на мълчаливото съгласие в административно-правния свят на България и по различни проекто-документи, които получавам от приятели, спомнили си, че институтът бе вдъхновител, координатор и автор на първоначалния вариант на този закон.
Колко пари са нужни за здравето в България?
Зорница Славова / 26.11.2010
... Така, вноската за реално осигуряване на здраве може да остане 6%, а 2-та процента за резерва да не се събират изобщо и да останат у хората, което ще изпълни и обещанието на правителството за намаляване на осигурителната тежест. Било то 6 или 8 процента, структурният въпрос стои – къде ще отиват тези пари - в провалилия се държавен монопол или в конкуриращи се здравни каси?
Тенденции и развитие на пазара на труда през третото тримесечие
Зорница Славова и Ивайло Тасев* / 26.11.2010
В понеделник Националният статистически институт публикува данните от наблюдението на работната сила през третото тримесечие. Изследването очертава няколко тенденции.
„Зелени” работни места в България - къде са уловките?
Севдана Дочева* / 26.11.2010
На откриването на Българския икономически форум тази седмица министърът на околната среда и водите Нона Караджова обяви, че около 2 млн. лева се предвиждат да бъдат дадени в подкрепа на бизнеса за създаването на нови „зелени” работни места през 2011 година.
Необмислено данъчно облагане*
Ричард Ран** / 26.11.2010
Стигнали сме пика на намаляваща възвръщаемост
Икономическа библиотека: Валери Димитров представи Мизес (24 ноември 2010)
26.11.2010
Валери Димитров за Лудвиг фон Мизес
Заграбване и неоснователно обогатяване на „Кушлев”
Петър Ганев / 26.11.2010
Основният въпрос остава – ще бъде ли отнемано имущество, без влязла в сила осъдителна присъда? Тоест, отнема ти се имуществото, без съдът да каже ти престъпник ли си или не си. В крайна сметка, ако си придобил имущество от престъпна дейност, то ти си престъпник – нека го докажат, да те вкарат в затвора и да ти вземат имуществото. Другото е потъпкване на права или използвайки терминологията на законодателя „заграбване”.
По-добро регулиране за по-висок растеж
Красимир Петкашев / 26.11.2010
Под този надслов премина организираната във вторник дискусия на Световна банка и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за тежестта на регулативните режими в България. бсъдени бяха изводите от три изследвания, изготвени неотдавна в рамките на продължаващата икономическа и секторна работа на Световна банка в областта на регулаторната реформа.
Скорошно преброяване и нова общинска такса?
Петър Ганев & Зорница Славова / 26.11.2010
На 24 ноември 2010 г. на заседание на икономическа комисия в парламента бяха гласувани изменения в два закона – за преброяването на населението и за общинската собственост. Последният беше обсъждан и от народните представители в правната комисия.
Фискални стимули в еврозоната през 2009 г. и 2010 г.**
Цвета Миленова* / 26.11.2010
Световната финансова криза доведе до подновен интерес към дискреционните фискални стимули. Привържениците на фискални стимули акцентират върху кейнсианския мултиплициращ ефект. Той произлиза от функционалната зависимост на националните разходни сметки и потреблението.
Законопроекти, внесени в Народното събрание (20-26 ноември)
Ивайло Тасев* / 26.11.2010
Какво влезе в парламента тази седмица?