IME
ИПИ обявява конкурс за старши икономист
15.10.2010
Описание на длъжността: 1) Изготвяне на прогнози и анализи; 2) Анализиране на влиянието на икономическата политика и изготвяне на становищa; 3) Участие в подготовката на публикации и в изследователската дейност на ИПИ.
Красен Станчев: Сегашната политика на ГЕРБ ни води към отмяна на борда или програма на МВФ*
15.10.2010
Управлението на средствата на данъкоплатците, независимо дали ще е в Сребърен Фонд, НОИ или някоя друга структура става от чуждо име, благодарение на идеите на политиците, които обичат на правят помен с чужда баница. Най-интересното е, че у нас винаги се знае и кой яде тиквеника, и кой му го дава, и кой е самият тиквеник.
Още веднъж за минималната работна заплата и цената на труда
Зорница Славова / 15.10.2010
Тази седмица ИПИ и Фондация за свободата „Фридрих Науман” организираха семинар на тема „Минималната работна заплата – история, роля и ефекти”. Тъй като дискусията беше доста интерактивна и се откроиха нови или малко позабравени стари аргументи, още веднъж ще се спра на същността на минималната работна заплата (МРЗ) и влиянието й върху цената на труда и икономиката.
Стабилизиране финансирането на пенсионните системи – ситуацията в Европа*
15.10.2010
В страните от Европейския съюз проблемите с пенсионните системи и нуждата от средства за финансирането им са сериозни. За съжаление, България е най-изостаналата страна сред всички 27 страни членки, което означава, че нуждата от цялостна реформа на пенсионната система е повече от необходима.
Увеличеното правителствено харчене ще влоши икономиката*
Рон Пол** / 15.10.2010
Изправено пред продължаващ икономически спад и наближаващи избори, правителството предвидимо лансира идеята за нов пакет от стимули. За да обяснят защо последният такъв пакет не даде резултат, привържениците на кейнсианската икономическа философия твърдят, че всъщност резултат има, но той не се забелязва, защото не осъзнаваме колко по-зле щяхме да бъдем без трилионите долари държавни разходи. За съжаление, това правителство възприе кейнсианството също както и предишното.
Законопроекти, внесени в Народното събрание (08 – 14 октомври 2010 г.)
Димитър Славов* / 15.10.2010
Какво влезе в Парламента тази седмица?
Конкурс за стажанти в ИПИ (ноември 2010 - януари 2011)
15.10.2010
• Работа в офиса на ИПИ; • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора; • Стипендия; • Препоръка при завършване на стажа;
КАКВО НОВО ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА
15.10.2010
Нов бюлетин и нови книги (11-15 октомври 2010)
За пенсионната възраст в България – има решение
ИПИ / 15.10.2010
Много се говори за пенсионната възраст и какво трябва да се прави. Синдикатите имат твърдата позиция, че пенсионната възраст не трябва да се вдига или поне не преди 2015 година, работодателите май са съгласни, а правителството все още не е взело окончателно решение. Нека погледнем кога реално се пенсионират хората в България.
Какво се случва с ЖП-то
Петър Ганев / 15.10.2010
Стимулите са за повече държавни пари и държавно гарантирани заеми и те работят – субсидиите нарастват, а заемите са за рекордни суми. Това гарантира само едно – „модерното” управление на железниците ще бъде поредният провал и всички ние пак ще си платим.
Какво става с пенсионните системи по света?
Павлин Лазаров* / 15.10.2010
Новините от Словения, Италия, Гърция, Великобритания, Египет, Естония.
ЕК увеличава задължителния срок за консултации, а ние още не сме ги започнали**
Димитър Славов* / 15.10.2010
Европейската комисия обяви планове за подобряване на качеството и приложимостта на законодателството на ЕС. В съобщението се говори за т.нар. „интелигентно регулиране”. То трябва да подобри качеството чрез действия по три направления и да запази принципите на субсидиарност и пропорционалност.
Уроци от Австралия*
Ричард Ран** / 15.10.2010
За разлика от по-голямата част от света, Австралия не претърпя рецесия през последните две години. Всъщност, страната не е имала рецесия през изминалите 19 години. Икономическият й ръст е по-висок от този на САЩ, а коефициентът на безработица е едва 5,1 процента. От средата на 1800те години до началото на 20ти век, Австралия можеше да се похвали с по-висок доход на глава от населението отколкото Съединените Щати.
Семинар „Минимална работна заплата”
15.10.2010
На 14 октомври 2010 (четвъртък) в хотел "Радисън" се проведе организираният от ИПИ семинар на тема „Минимална работна заплата (МРЗ)”.
Възпитаниците на СУ представят семинар на тема „Финанси за нефинансисти”
15.10.2010
Семинарът ще се проведе на 22-24 октомври 2010, петък, събота и неделя, в София. Лектор ще е проф. Паскал Маенхут.