IME
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011
ИПИ / 24.09.2010
За първи път имаме на разположение проектобюджета за следващата година два месеца преди крайния срок за гласуване. Тепърва ще се водят дискусии, които се надяваме да са на базата на аргументи, очаквани ефекти и необходими средства. Ако трябва да посочим трите най-важни неща от прегледа на проекта, то това са: Запазват се ставките на преките данъци; Липсва дори една по-конкретно разписана реформа; Има ясна заявка за нов дълг и дефицит.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - ФИСКАЛНА ПРОГРАМА
ИПИ / 24.09.2010
ФИСКАЛНА ПРОГРАМА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – РАЗХОДИ
ИПИ / 24.09.2010
РАЗХОДИТЕ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2011 – СПЕСТЯВАНЕ ОТ 3 МЛН.ЛЕВА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – УСТОЙЧИВОСТ, РЕФОРМИ И ФИСКАЛНИ РИСКОВЕ
ИПИ / 24.09.2010
УСТОЙЧИВОСТ, РЕФОРМИ И ФИСКАЛНИ РИСКОВЕ
Холандското чудо – кратък преглед на холандската здравната система**
Павлин Лазаров* / 24.09.2010
Здравната система е крайъгълен камък в социалната политика на всяка една държава. От нея пряко зависи физическото и психическо благосъстояние на отделния индивид. Типично за всяка една такава система е, че й предстои реформиране, т.е. тя не отговаря на променящите се условия на средата и на нуждите на гражданите. За това как се прави успешна промяна могат да бъдат попитани холандците.
Страшилището „конфликт на интереси”*
Ричард Ран** / 24.09.2010
Коя е най-корумпиращата институция в едно общество? Простият отговор е правителството, защото то контролира и разпределя повече пари към повече хора и институции, от която и да е друга единица и има властта да принуждава, наказва или възнаграждава, като по този начин възпрепятства развитието на частния бизнес.
КАКВО НОВО ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА
24.09.2010
http://library.ime.bg/
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - МАКРОРАМКА
ИПИ / 24.09.2010
МАКРОРАМКА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - ПРИХОДИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
ИПИ / 24.09.2010
ПРИХОДИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – НОВ ДЕФИЦИТ, НОВ ДЪЛГ И ТАКА НАТАТЪК
ИПИ / 24.09.2010
ДЕФИЦИТ, ДЪЛГ - НОВ ДЕФИЦИТ, НОВ ДЪЛГ И ТАКА НАТАТЪК
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 – УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
ИПИ / 24.09.2010
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
Законопроекти, внесени в Народното събрание (16 – 23 септември 2010 г.)
Димитър Славов* / 24.09.2010
Какво влезе в Парламента тази седмица
ИПИ организира три семинара за студенти
24.09.2010
След успешно проведените семинари продължаваме със следващия цикъл по актуални теми. Вече можете да се запишете за участие за следните семинари. Участниците във всички семинари ще получат удостоверение.