IME
Икономическата библиотека отвори врати
11.06.2010
На 7 юни 2010 беше открита новата уникална ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА. Целта на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА е да се превърне в предпочитано място за срещи и дискусии на хора, които искат да имат достъп до качествена и разнообразна икономическа литература. Библиотеката започва с повече от 1 690 автори и над 3 100 книги и предлага годишен абонамент, с който членовете имат пълен достъп до всички книги.
Бързия влак Естония – Гърция
Петър Ганев / 11.06.2010
На 28 май 2010 г. ИПИ даде пресконференция за ревизията на Бюджет 2010. Основната ни теза беше, че узаконяването на дефицита и харченето на резерва ще ни тласне по грешен път – пътят на харчовете и хроничните дефицити, които водят след себе си срив в доверието към страната и удължаване на кризата. Ние предложихме алтернатива – пътя на растежа. Това е пътят на разумните харчове и реформите. Път, който би върнал доверието в страната ни и би ни отвел в еврозоната.
Ах, тази заетост
Зорница Славова / 11.06.2010
Министерският съвет вече одобри законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). В края на миналия месец след обсъждането на промените от Националния съвет за тристранно сътрудничество в седмичния бюлетин на ИПИ обърнахме внимание на платеното от държавата наемане на безработни младежи. Сега е време да погледнем още едно решение от новия закон – намаляването на санкциониращия срок, в който лицата имат право на следваща регистрация в Бюрата по труда от 12 до 6 месеца.
В един летен ден...
Мартин Владимиров* / 11.06.2010
В един летен ден се събудих в четири и половина сутринта. Още неотворил очи, облякох си първите дрехи, които видях, и бързо излязох от къщи. Надух радиото в колата и с усмивка на лице се запътих към близкото 9-то РПУ в родния ми софийски квартал Люлин. Целта беше ясна – вадене на лични документи.
Големите промени във фискалната политика: Данъци срещу харчене
Мартин Владимиров* (по Алберто Алесина и Силвия Адааня) / 11.06.2010
Финансовата криза от 2008 г. и последвалата световна рецесия повдигна отново спора за това кой е най-правилният метод за справянето с икономическата криза. Едни са на мнение, че най-добрият начин икономиката да започне да расте е да се намалят данъците. Други възразяват, като посочват теориите на Кейнс, който проповядва наливането на пари от държавата в бизнеса и социалната сфера с цел стимулиране растежа чрез така наречения фискален мултипликатор.
Подкрепете кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава” с SMS
11.06.2010
Вече можете да подкрепите кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава” за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи като изпратите SMS
България остава в рецесия
Десислава Николова / 11.06.2010
Предварителните данни за реалния ръст на БВП през първото тримесечие на 2010 г. не донесоха кой знае какви изненади. В унисон и с нашите собствени очаквания, спадът на БВП се оказа малко по-нисък, отколкото експресната оценка за БВП, публикувана по-рано, показваше. Според предварителните данни, излезли тази седмица, спадът на БВП на годишна база е 3,6% спрямо 4% от експресната оценка. Интересното е, че докато трите основни сектора в производствения метод за изчисление на БВП – селско стопанство (-1,3%), индустрия (-0,9%) и услуги (-1,2%) – показват сравнително малък спад в добавената си стойност на годишна база, големият спад на брутния продукт за тримесечието произтича от т.нар. корективи.
Въздух под налягане или опит за реформа?
Димитър Крумов* / 11.06.2010
Реформата в публичния сектор продължава с пълна пара. Този път в епицентъра на промените е начинът за определяне на заплатите на заетите в държавната администрация. Одобрената схема е следната: от 01.01.2011 г. твърдата заплата на чиновниците ще е 75% от сегашната, а останалите 25% ще бъдат обвързани с техните постижения. Тези 25% са разделени на текущи (съществуващи и в момента под името „допълнително материално стимулиране”) и целеви (базирани на индивидуалните постижения) бонуси.
Становище на ИПИ относно ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
11.06.2010
Становище на ИПИ относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Ран: Власт, отговорност и отчетност*
Ричард Ран** / 11.06.2010
Кой е отговорен за спирането на нефтения разлив и почистването на Мексиканския залив – Бритиш Петролиум (БП) или администрацията на Обама? Ако ви е трудно да отговорите на въпроса, това вероятно се дължи на думите на президента, който казва, че ‘отговорността се пада на него’, а представители на администрацията му твърдят, че те са ‘поели нещата’.