IME
Икономическият опит на 2009-а*
Красен Станчев** / 08.01.2010
През 2009 г. работих с двата може би най-важни стопански феномена: инвестицията на Ей И Ес (AES) – Гълъбово, в изграждането на "Марица-изток 1" (МИ1) и несъстоятелността на "Кремиковци" АД. В икономиката на България лесно се разпознава поведението на отделни предприятия. Икономическият опит е онова, което отделните фирми и граждани създават и използват.
Колко точно са много полицаи
Зорница Славова / 08.01.2010
От тази седмица измерителят за бройката на заетите във вътрешното министерство вече не е абстрактна, дочута от някъде цифра, а точно число (въпреки, че засега е все още доста общо).
И в кризата ще работим пет месеца за правителството
Петър Ганев / 08.01.2010
1 юни 2010 е денят, в който тази година спираме да работим за държавата и започваме да работим за себе си – по-точно в 16 часа и 23 минути във вторник (1 юни 2010). През 2010 година българите ще работят цели 5 месеца за да си платят различните данъци и такси, тоест за да напълнят държавната хазна. Така наречения „Ден на свобода от правителството” през последните години настъпва винаги в края на месец май, но през 2010 ще прескочи до юни.
Какво (ни) направи Европейският съюз през 2009
Александър Ивелинов* / 08.01.2010
В сайта на Европейската комисия е разпространена брошура „Европа и вие: кратък преглед на постиженията на ЕС”** с десетте най-съществени постижения за 2009.
Цитат на седмицата (брой 458)
08.01.2010
„Дали направихме достатъчно?! Направихме прекалено много! Според мен, най-голямото и продължително зло, което произлезе от кризата е именно реакцията на правителството. Ако правителството не беше правило нищо, мисля че след 15 години щяхме да сме в много по-добра форма отколкото се очертава да бъдем с политиката на огромни правителствени харчове и моралния хазарт в следването на принципа „твърде голям за да се фалира"..."
Конкурс за стажанти в ИПИ (февруари-април 2010)
08.01.2010
Да предизвикаш критичната точка. Може ли САЩ да избегне смъртоносна фискална спирала?*
Ричард Ран** / 08.01.2010
Ако правителствата продължават да трупат все повече и повече дълг, кога ще достигнат критичната точка? Гърците изглежда са до тази критична точка и е само въпрос на време преди други европейски страни и евентуално дори САЩ да попаднат в смъртоносната фискална спирала.
Емигрантски пари
Велико Димитров / 08.01.2010
Част от разполагаемия доход във всяка страна се формира от средства заработени в друга държава и изпратени или донесени у дома. Разликата между получените от чужбина и изплатените на чужденци доходи определя дали една страна е нетен износител или вносител на фактора труд. Както може да се очаква, тези потоци имат най-големи положителни стойности (като % от БВП) за по-слабо развитите държави, от които и емиграцията и сезонната заетост към друг страни са най-значими.
Частни научни изследвания – с частни пари
Велин Пеев / 08.01.2010
Ако вярваме на уверението на Селскостопанската академия, че работата й е ценна и много приложима в частната практика, то хората там не би трябвало да се притесняват от преминаване изцяло на частно финансиране, защото то ще дойде. Ако не вярваме обаче, значи признаваме, че академията не е необходима. И в двата случая трябва държавата да спре да й дава от парите ни.
Нед Луд, тъкането на ръчен стан и френско-германското морално банково дело*
08.01.2010
Когато парният стан изместваше занаятите във Великобритания и ръчните тъкачи губеха своя поминък, те бяха поведени от Нед Луд към отчаяни действия като чупенето на машини. Днес техният бунт би бил наречен „стачка” на английски и „социално движение” на френски.
Ново филмче: "Колко голям е прекалено голям, за да фалира?"
08.01.2010
Пол Солман говори с икономиста Джордж Шулц за сливането на големи национални банки и как това може да въздейства на идеята, че някои компании са прекалено големи, за да фалират. Продължителност: 9:06 мин