IME
Бележки по търговския баланс за януари-септември 2001 г.
14.12.2006
Световната банка по реформите в енергетиката
14.12.2006
1/ Либерализирането на пазара, според декларираните намерения на икономическия екип на правителството, както и другите препоръки на СБ, означават и свободно договаряне на цените на електроенергията;
Икономическата комисия тази седмица
14.12.2006
Предвижда се през 2002 г. да бъдат сключени 349 приватизационни сделки с приходи за 748.5 млн.лв. Според вицепремиера Николай Василев, който представи програмата пред депутатите, в нея се залагат песимистични очаквания по отношение на приходите, защото се цели минимизиране на рисковете от неизпълнение на обещанията. Това обаче не означавало, че след като в програмата са заложени 200 млн. лв. приходи от приватизация в отрасъл "Съобщения", БТК ще бъде продадена за тази или по-малка сума. Същата е ситуацията и в отрасъл "Търговия", където се включва "Булгартабак Холдинг", а очакваните приходи са общо 212 млн. лв. Според министър Василев предстои изработването на около 5 стратегии за приватизация на отделни държавни дружества, включително и на такава за приватизацията на "Булгаргаз". Засега "Булгаргаз" е включен в списъка с изключенията, защото предстои преструктурирането му.
Бележки по търговския баланс за януари-септември 2001 г.
14.12.2006
Световната банка по реформите в енергетиката
14.12.2006
1/ Либерализирането на пазара, според декларираните намерения на икономическия екип на правителството, както и другите препоръки на СБ, означават и свободно договаряне на цените на електроенергията;
Икономическата комисия тази седмица
14.12.2006
Предвижда се през 2002 г. да бъдат сключени 349 приватизационни сделки с приходи за 748.5 млн.лв. Според вицепремиера Николай Василев, който представи програмата пред депутатите, в нея се залагат песимистични очаквания по отношение на приходите, защото се цели минимизиране на рисковете от неизпълнение на обещанията. Това обаче не означавало, че след като в програмата са заложени 200 млн. лв. приходи от приватизация в отрасъл "Съобщения", БТК ще бъде продадена за тази или по-малка сума. Същата е ситуацията и в отрасъл "Търговия", където се включва "Булгартабак Холдинг", а очакваните приходи са общо 212 млн. лв. Според министър Василев предстои изработването на около 5 стратегии за приватизация на отделни държавни дружества, включително и на такава за приватизацията на "Булгаргаз". Засега "Булгаргаз" е включен в списъка с изключенията, защото предстои преструктурирането му.
Роля на чуждестранните инвеститори в българската икономика
14.12.2006
Контрол върху горивата
14.12.2006
Законът има особености, които изискват подробен анализ. Тук обаче искаме да отбележим няколко принципни проблема, които показват как не трябва да се адаптира българското законодателство към това на ЕС.
Дебатите по местните данъци, данък добавена стойност и бюджета на здравната каса
14.12.2006
Роля на чуждестранните инвеститори в българската икономика
14.12.2006
Контрол върху горивата
14.12.2006
Законът има особености, които изискват подробен анализ. Тук обаче искаме да отбележим няколко принципни проблема, които показват как не трябва да се адаптира българското законодателство към това на ЕС.
Дебатите по местните данъци, данък добавена стойност и бюджета на здравната каса
14.12.2006