IME
Стратегия ли е "Националната стратегия за противодействие на корупцията"?
14.12.2006
Духът на стратегията е изразен още в нейното име - Стратегия за противодействие на корупцията, т.е. за да имаме противодействие то трябва да се предхожда от действие, което означава, че се предвижда основно борба с корупцията ex post, а не ex ante. Повечето от мерките засягат действията и наказанията след корупционно поведение, а не предотвратяването на такова.
Някои аспекти на българската икономика: поглед отвън
14.12.2006
1/ България има шанс да привлича по-голям кръг чуждестранни туристи, ако успее да се рекламира по-добре и да изгради имидж, с който да конкурира Турция и Гърция, е едни от изводите, с които започва анализа на туристическата индустрия (<a href="http://globalarchive.ft.com/globalarchive/article.html?id=011120003304&query=Bulgaria">повече</a>). Широко отражение е намерила идеята за отварянето отново на българските туристически представителства зад граница.
Как се подобрява финансово състояние на предприятие: урок за счетоводители
14.12.2006
Държавата има вземане от предприятие, в което тя е единствен акционер. Отношението на този дълг към собствения капитал на БДЖ е 13/20. Според обсъжданото предложение този дълг ще изчезне от пасивите на компанията, като в същото време ще бъде увеличен собственият капитал, следователно балансовото число няма да се промени.
Стратегия ли е "Националната стратегия за противодействие на корупцията"?
14.12.2006
Духът на стратегията е изразен още в нейното име - Стратегия за противодействие на корупцията, т.е. за да имаме противодействие то трябва да се предхожда от действие, което означава, че се предвижда основно борба с корупцията ex post, а не ex ante. Повечето от мерките засягат действията и наказанията след корупционно поведение, а не предотвратяването на такова.
Някои аспекти на българската икономика: поглед отвън
14.12.2006
1/ България има шанс да привлича по-голям кръг чуждестранни туристи, ако успее да се рекламира по-добре и да изгради имидж, с който да конкурира Турция и Гърция, е едни от изводите, с които започва анализа на туристическата индустрия (<a href="http://globalarchive.ft.com/globalarchive/article.html?id=011120003304&query=Bulgaria">повече</a>). Широко отражение е намерила идеята за отварянето отново на българските туристически представителства зад граница.
Как се подобрява финансово състояние на предприятие: урок за счетоводители
14.12.2006
Държавата има вземане от предприятие, в което тя е единствен акционер. Отношението на този дълг към собствения капитал на БДЖ е 13/20. Според обсъжданото предложение този дълг ще изчезне от пасивите на компанията, като в същото време ще бъде увеличен собственият капитал, следователно балансовото число няма да се промени.
Индекс на стопанската свобода
14.12.2006
Според индекса най-свободната държава в света и през 2002 година си остава Хонг Конг, следвана от Сингапур, като третото място този път се заема от Нова Зеландия, чийто индекс си остава 1.70, но тя напредна в ранг листата, поради влошените показатели на Ирландия. За осма по ред година Северна Корея продължава да бъде най-малко икономически свободната страна в света. Къде е нашето място сред страните в Европа?
Нови възможности за застраховане за сметка на държавата
14.12.2006
За основни цели на Закона за експортното застраховане са обявени повишаването на конкурентноспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари и развитие на експортния потенциал на страната. Разбираем е стремежа на държавата да води политика (включително чрез експортното застраховане), насочена към "повишаване на конкурентноспособността" и "развитие на експортния потенциал на страната". В българското общество и експертните среди все още битува нагласата, че държавата трябва да се грижи за бизнеса на частните фирми и да ги прави по-конкурентноспособни. Отправната точка за тази нагласа вероятно е тезата, че на частното предприемачество и пазара изобщо, не може да се има доверие и държавата трябва да има механизми за намеса, за да ги поощрява и стимулира, когато те не са достатъчно ефективни. Изследване на ИПИ показва, че голяма част от българските компании също разчитат на активната намеса на държавата в отношенията на пазара. Близо 70% смятат, че държавата трябва да защитава "стратегически" индустрии чрез преференции, привилегии и субсидии.
Дебатите по Бюджет 2002 г. - между популизъм и много популизъм
14.12.2006
1/ Всеобщото разбиране е, че очакванията на правителството за развитието на икономиката са основната тема за дискусия. Изготвянето на какъвто и да е финансов план (какъвто в частност е държавния бюджет) винаги трябва да се съобразява с условията на средата; логично е правителството да предложи приходи и разходи според собствените си очаквания за бъдещите събития в стопанството. Според публикациите по темата (виж в-к Пари например) и изказванията на политици и синдикалисти обаче, правителството "определя" растежа, инфлацията и заплатите. В този смисъл, оценката на бюджета в категориите добър-лош се основава от заложените при съставянето му икономически показатели.
Индекс на стопанската свобода
14.12.2006
Според индекса най-свободната държава в света и през 2002 година си остава Хонг Конг, следвана от Сингапур, като третото място този път се заема от Нова Зеландия, чийто индекс си остава 1.70, но тя напредна в ранг листата, поради влошените показатели на Ирландия. За осма по ред година Северна Корея продължава да бъде най-малко икономически свободната страна в света. Къде е нашето място сред страните в Европа?
Нови възможности за застраховане за сметка на държавата
14.12.2006
Коментар:1/ За основни цели на Закона за експортното застраховане са обявени повишаването на конкурентноспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари и развитие на експортния потенциал на страната. Разбираем е стремежа на държавата да води политика (включително чрез експортното застраховане), насочена към "повишаване на конкурентноспособността" и "развитие на експортния потенциал на страната". В българското общество и експертните среди все още битува нагласата, че държавата трябва да се грижи за бизнеса на частните фирми и да ги прави по-конкурентноспособни. Отправната точка за тази нагласа вероятно е тезата, че на частното предприемачество и пазара изобщо, не може да се има доверие и държавата трябва да има механизми за намеса, за да ги поощрява и стимулира, когато те не са достатъчно ефективни. Изследване на ИПИ показва, че голяма част от българските компании също разчитат на активната намеса на държавата в отношенията на пазара. Близо 70% смятат, че държавата трябва да защитава "стратегически" индустрии чрез преференции, привилегии и субсидии (< href="http://www.ime-bg.org/pdf_docs/weekly/no4.doc">повече</a>).
Дебатите по Бюджет 2002 г. - между популизъм и много популизъм
14.12.2006
1/ Всеобщото разбиране е, че очакванията на правителството за развитието на икономиката са основната тема за дискусия. Изготвянето на какъвто и да е финансов план (какъвто в частност е държавния бюджет) винаги трябва да се съобразява с условията на средата; логично е правителството да предложи приходи и разходи според собствените си очаквания за бъдещите събития в стопанството. Според публикациите по темата (виж в-к Пари например) и изказванията на политици и синдикалисти обаче, правителството "определя" растежа, инфлацията и заплатите. В този смисъл, оценката на бюджета в категориите добър-лош се основава от заложените при съставянето му икономически показатели.