IME
Цитат на седмицата (бр. 414)
23.02.2009
Глупости по време на криза
Петър Ганев / 20.02.2009
Напоследък предложения за „борба” с кризата се чуват просто от всякъде. Всички възможни заинтересовани групи призовават държавата да предприеме спешни мерки, обикновено насочени… именно към тези групи. Някои искат специално внимание, други искат преференции, а трети направо си искат пари. Въобще, във времена на криза, някак си е по-лесно да се изказват всевъзможни безумни идеи, част от които дори стават реалност.
Становище по проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни
Зорница Манолова / 20.02.2009
По повод на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, ИПИ изготви становище, което беше изпратено на Комисията за защита на личните данни.
ПОПИТАЙТЕ ИПИ
20.02.2009
Ново филмче: Милтън Фридмън за легализацията на наркотиците
20.02.2009
Защо бюджетните служители да са привилигировани?
Адриана Младенова / 20.02.2009
В своята оценка на конвергентната програма на страната чиновниците от Европейската комисия препоръчват да се замразят заплатите в бюджетния сектор през тази година в отговор на кризата, за да се постигне осредняване на заплатите и да се увеличи конкурентоспособността. Правителството този път беше подготвено и на редовното си заседание през седмицата Министерски съвет гласува постановление в тази посока, според което бюджетните организации ще могат да ползват 95% от предвидените пари за заплати, а останалите пет процента ще се изразходват в зависимост от оценките за макроикономическото състояние на страната и бюджетните показатели на ведомствата.
Икономическата свобода все още е най-добрата политика*
Март Лаар** / 20.02.2009
Казват, че единственото нещо, което хората научават от историята, е че хората не научават нищо от историята. Наблюдавайки как светът се справя със сегашната икономическа криза, този афоризъм за съжаление звучи вярно.
ИПИ учредява КЛУБ на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ
20.02.2009
МИСИЯТА НА КЛУБА е да осигури форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и икономическа философия, да осигури достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи.
БМА - Конкурс за студентско есе
20.02.2009