IME
Президентът и развитието
14.12.2006
Очаквани законодателни промени
14.12.2006
<a href="http://www.parliament.bg/infocenter/zakonoproekti/102-01-19.pdf" target=new>Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност </a>
Президентът и развитието
14.12.2006
Очаквани законодателни промени
14.12.2006
<a href="http://www.parliament.bg/infocenter/zakonoproekti/102-01-19.pdf" target=new>Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и енергийната ефективност </a>
Валутният съвет, икономическата криза и МВФ: поуките на Аржентина
14.12.2006
Прилики и разлики
Общият смисъл на доклада*
14.12.2006
Основните препоръки са:
Законодателни промени след съдебни дела
14.12.2006
Общият смисъл на доклада*
14.12.2006
Основните препоръки са:
Законодателни промени след съдебни дела
14.12.2006
Азбучни истини за критериите за функционираща пазарна икономика*
14.12.2006
Независимо от оценката на Брюксел, в българската стопанска политика и работата на институциите на пазара има неща, които трябва да са свършат. Всеки напредък в тази област е добър не защото е крачка напред при присъединяването към ЕС, а защото би увеличил свободата на избора и би умножил общите възможности за създаване на богатство.