IME
Приемането на еврото – варианти и възможности
Димитър Чобанов / 05.12.2008
Наскоро отново беше поставен въпросът за приемането на еврото като законно платежно средство в страната и възможностите за ускоряване на този процес. Все по-популярна става идеята за несъгласувана евроизация или за паралелно циркулиране на двете валути в българската икономика. За първи път темата е открита за дискусия през 2001 г. чрез конкретно изследване от Николай Неновски, Калин Христов и Борис Петров
Безумни опити за спиране на конкуренцията в пощенския сектор
Методи В. Методиев / 05.12.2008
На 09 октомври 2008 двама депутата от Коалиция за България внасят проект за промени в Закона за пощите , които целят отлагането на пълната либерализация на пощенския сектор чак до 2010, вместо предвидената от 01 януари 2009г. Към момента внесените промени са на етап „обсъждане” в парламента. Безумието на вносителите е в пълна степен.
Ран: Какво е икономически стимул?*
Ричард Ран** / 05.12.2008
Колко трябва да похарчи правителството на САЩ за програма за икономическо стимулиране? Ако не можете да отговорите на въпроса, то е защото това е грешен въпрос.
ИПИ ОТГОВАРЯ
05.12.2008
Ново филмче: Алчността - Джон Стосел (част 2 от 6)
05.12.2008
И премиерът взе отношение за минималния капитал
Петър Ганев / 05.12.2008
В последната една година доста често писахме за изискването за минимален капитал при започване на бизнес (регистрация на ООД). Темата предизвика сериозен интерес, тъй като аргументацията е относително проста и разбираема за широк кръг от хора, а отношението на правителството към проблема е показателно за нагласите на управляващите към предприемачите и техния стремеж да започнат бизнес и да реализират печалба.
Портал за онлайн консултации на Европейската комисия
Адриана Младенова / 05.12.2008
Страницата на Европейската комисия Вашият глас в Европа представлява портал за обществена консултация по законодателни инициативи и политики на ниво Европейски съюз и възможност за дискусия по актуални теми като климатичните промени и бъдещето на Европа.
Пазарна парична система* - част 2
Фридрих Хайек** / 05.12.2008
Смятам, че ако на капиталистите им беше позволено сами да си осигурят парите, от които се нуждаят, конкурентната система отдавна щеше да е преодоляла големите флуктуации в икономическата активност и дългите депресии. В момента, разбира се, сме докарани до такова положение от официалната парична политика, която е причинила толкова погрешно разпределение на ресурсите, че не можем да се надяваме на бързо измъкване от сегашните си трудности, дори и ако променим паричната система.
ПОПИТАЙТЕ ИПИ
05.12.2008