IME
Законодателната конкуренция води до страхотни неща!
Методи В. Методиев / 07.11.2008
Народните представители не успяха да проумеят икономическата логика зад внесените преди няколко месеца от депутата Мартин Димитров предложения за промени, касаещи изискването за минимален капитал при стартиране на бизнес и по-специално за регистрация на ООД. Идеята е свързана с намаляването на изискуемия капитал от 5000 лв. до 500 лв.
Изпълнението на бюджета до края на септември
Димитър Чобанов / 07.11.2008
Министерството на финансите оповести данните за изпълнението на консолидираната фискална програма до края на месец септември. Общият размер на приходите и помощите възлиза на 20.85 млрд. лв., общите разходи са почти 15.9 млрд. лв., а излишъкът е 4 975.9 млн. лв.
Ран: Конституционно ли е?*
Ричард Ран** / 07.11.2008
Коя точка от американската конституция дава на федералното правителство правото да избавя от затруднение банките? Ако не знаете, то е може би, защото не съществува конституционен орган, който има право на такова действие. И Конгресът, и изпълнителната власт пренебрегват границите наложени от конституцията за това какво могат и какво не могат да правят.
ИПИ ОТГОВАРЯ
07.11.2008
Книга: Власт за работниците – приватизация на осигурителната система в Чили
07.11.2008
Анализ на ИПИ – “Управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община”
ИПИ / 07.11.2008
Институт за пазарна икономика направи оценка на въздействието на “Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на територията на Столична община”. Анализът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Активизъм и криза*
Красен Станчев / 07.11.2008
През изминалите десетина дни се засили очакването, че правителството "трябва нещо да направи", за да "противодейства на ударите на световната финансова криза". И то обяви своите дванадесет идеи за политика в тази насока. И получи заслужена критика.
Празнодумие: оръжия за масово поразяване: стойност на активи, очаквания и Апокалипсисът*
07.11.2008
Сложни въпроси от областта на биохимията обикновено се разискват от биохимици, а такива от областта на строителството - от строителни инженери. Когато се обсъжда икономиката обаче, медиите отварят страниците и екраните си за кой ли не. Главни изисквания са умение да боравиш със сложни думи, меден език и запас от обяснения на това, което е станало и ще става, способни да предизвикат страх от бъдещето и справедлив гняв сред читателите.
ПОПИТАЙТЕ ИПИ
07.11.2008
Видео: Награди Георги Василев 2008
07.11.2008