IME
Мерки срещу кризата
Димитър Чобанов / 17.10.2008
Световната икономическа криза се използва като повод за предприемане на пакети от мерки в отделните страни, които най-общо представляват отделяне на огромни парични суми. В Съединените щати става въпрос за над 700 милиарда долара, а освен това подобни планове се предвиждат за Великобритания (около 500 милиарда паунда), Германия (около 480 милиарда евро), Франция (360 милиарда евро), Италия, Ирландия. Целта на тези пакети е „да се възвърне доверието” на финансовите пазари.
Коментари по проекта на закон за браншовите организации на работодателите
Велико Димитров / 17.10.2008
... Като цяло, проектът не трябва да се приема не само в този си вариант, а и въобще, най-малкото, защото към момента съществува нормативен документ (ЗЮЛНЦ), който напълно изчерпателно поставя рамките на дейност на подобни сдружения. В по-широк план е необходимо да се подчертае, че е изключително грешно, ако за всеки един аспект от живота на хората се създава отделен закон, който да определя поведението, упражнява контрол, а в конкретния случай, което е и най-опасно, да делегира държавна власт вурху частни организации.
Трябва ни по-малко държава, за да противодействаме на кризата
Адриана Младенова / 17.10.2008
Ширещата се световна финансова криза предизвиква импулси (в по-голяма степен сред политическия елит отколкото в научните среди) за увеличаване на държавната намеса в икономиката, повече централно планиране, преразпределение на ресурси, опити за дирижиране на свободния пазар. В крайна сметка това би довело до по-голям размер на държавата в икономиката, което, за съжаление, не би било прецедент.
20 мита за пазарите*
Том Палмър** / 17.10.2008
Когато стане дума за заслугите и ограниченията при решаването на проблемите на социалната координация чрез пазарни механизми, полезно е да изясним някои общи митове. Под митове имам предвид онези твърдения, които просто се прокрадват като очевидно верни, без да има нужда от аргументи и доказателства. Това са нещата, които чувате по радиото, от приятелите, от политиците – те просто са във въздуха. Повтарят се, като че ли са дълбока мъдрост. Опасността е, че поради факта, че са широкоразпространени, те не са подложени на критическо проучване. Това възнамерявам да направя тук.
Академична подписка отвъд океана за мерките на ФЕД !
Методи В. Методиев / 17.10.2008
През изминалите седмици ставаме свидетели на безпрецедентни мерки от страна на правителствата по света, свързани с предприемането на мащабни интервенции на финансовите пазари. Целта естествено е ясна - справяне с бушуващата финансова криза! Въпросът е дали тези мерки са правилните или дали с тяхна помощ кризата няма да се завърти спираловидно и да станем свидетели на краткосрочно успокоение за сметка на нови дългосрочни трусове!
До къде ще я докараме с науката
Зорница Манолова / 17.10.2008
Тази седмица на форум, посветен на реформата в Българската академия на науките (БАН), председателят й академик Никола Съботинов поиска двойно увеличение на бюджета на научната институция. Причината е, че около 80% от държавната субсидия се използва за заплати на заетите служители и едва една пета отива за останалите разходи и наука. Първият въпрос, който изниква е: Не са ли разходите за заплати на учените в БАН разходи за наука? И вторият – не трябва ли да намалят заплатите или броя на служителите, за да може БАН да изпълнява мисията си?
Какво доведе до финансовата криза *
Проф. Николай Неновски / 17.10.2008
Технически кризата започна лятото на 2007 г., когато се оказа, че редица големи банки имат загуби, които са изнесени извън баланса им, но си бяха техни ангажименти. За кризата се изписа много, затова не смятам да се спирам върху нея. Погледнато по-дълбоко обаче, началото може да се търси в началото на 2000-те години, когато се увеличи паричната маса в САЩ, в резултат от притока на спестяване от Китай и Азия, както и от част от северна Европа (Германия например), и което беше ускорено от политиката на ниски лихвени проценти на Гринспън (под предлог борба с дефлацията).
Томас ДиЛоренцо - Истината за Великата депресия
17.10.2008