IME
Защо корупцията продължава да бъде проблем номер едно
Велико Димитров / 27.06.2008
Наскоро беше публикуван годишният доклад на Агенцията по обществени поръчки за 2007 година. Както обикновено включена е информация за повишаване квалификацията на служителите в агенцията, организация и участие в редица национални и международни събития, както и обобщени данни за системата на обществените поръчки, т.е. аналитичен материал почти отсъства. Ако не считаме краткото изявление, че борбата с корупцията трябва да се засили, изводи по отношение наличието на корупционни практики в системата и още по-важно, за причините, поради които те са толкова разпространени полу-легални не са направени.
Колко много са много полицаи?
Зорница Манолова / 27.06.2008
Тази седмица министърът на вътрешните работи Михаил Миков обяви щатния състав на МВР – 63000 души. От общата бройка 47000 са полицаите, 8000 – пожарникарите, 5000 – работещите в администрацията и 3000 – в научно-практическите звена...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ
27.06.2008
Нов доклад на Световната банка. Какво произлиза от него?
Методи В. Методиев / 27.06.2008
Световната икономическа литература ясно дефинира силната корелираща връзка между качеството на публичното управление и степента на икономическо развитие на определена стрaна. На базата на тази основна зависимост иконoмисти от Световната банка се опитват да измерят различни индикатри за добро публично управление и по този начин да съставят класация на базата на проведено изследване, в което участват 212 страни.
За акцизите и горивата
Петър Ганев / 27.06.2008
... Нека, като за начало попитаме европейците: Ако високата крайна цена на горивата е в тежест на хората, тоест затруднява потреблението, тогава защо не се обърне внимание точно на този специфичен данък (акцизите върху горивата), които има отношение именно към потреблението на конкретната стока?!
Ново филмче: Насилствено облагане
27.06.2008