IME
Преди и след плоския данък
Петър Ганев / 07.04.2008
Ще донесе ли плоския данък повече приходи в бюджета?! Този въпрос очевидно вълнуваше доста хора по време на дискусиите за въвеждането на плоската ставка и на практика беше един от основните аргументи против реформата. Как е възможно да заменим прогресивните ставки (20%, 22%, 24%) с чувствително по-ниска единна ставка (10%), и въпреки това да отбележим ръст на приходите в бюджета?!
Нови доказателства, че високите данъци пречат на икономическия растеж
Адриана Младенова / 07.04.2008
В ново изследване на тема “Макроикономически ефекти от данъчните промени – резултати на базата на нова мярка за фискалните шокове” , публикувано от Американското бюро за икономически изследвания (NBER), Кр. Ромер и Д. Ромер представят поредното емпирично доказателство в полза на ниските данъци. Целта на изследването е да се оценят макроикономическите ефекти от промяна в нивото на данъците.
Световната революция на плоския данък: урок за политиците*
Дан Мичел** / 07.04.2008
Може би най-добрият стимул за развитието е революцията на плоския данък. Той показва внушителни резултати като по-бърз растеж, по-голяма заетост, повишаване на конкурентоспособността. Понякога политиците се тревожат за загубата на данъчни приходи, но системата на плоския данък генерира по-високи данъчни приходи, заради по-голямата събираемост и лесното администриране. Икономическите последствия от данъчната реформа безспорно са положителни.
Институтът „Фрейзър” и данъчната реформа в Канада
Красен Станчев / 07.04.2008
Големите страни с установена пазарна икономика, изглежда, ще последват примера на данъчните реформи в нова Европа. Подобна инициатива се надига в Канада, където миналия месец Алвин Рабушка и Нилс Велдюс публикуваха от името на Института „Фрейзър” обосноваване на въвеждането на плосък данък от 15%.
Данъчни новости – април 2008
Георги Ангелов / 07.04.2008
Чешкото правителство обсъжда дали през 2009 да намали плоския данък с 2.5 процентни пункта до 12.5% или да намали осигурителната тежест с 1%. От началото на 2008 Чехия въведе плосък данък от 15% и намали корпоративния данък от 24% на 21%.