IME
Ние препоръчваме: "Просперитетът обича свободата"
25.01.2008
Приватизация на студентските общежития – ефекти и начини
Зорница Манолова, стажант в ИПИ / 25.01.2008
Общежитията в България се характеризират с остарели сгради, остра техническа и технологична нужда, окаяно състояние на студентските столове. За да се справят с тези проблеми, доста университети по света се обръщат към частния сектор.
Законодателната програма на правителството
Велико Димитров / 25.01.2008
По-рано тази седмица Министерски съвет обяви законодателните си плановете за първото полугодие. Разбира се, въпросът, който интересува всички е дали нещо ще се промени към по-добро, т.е. дали правителството има желанието да извърши някоя от дългоочакваните реформи.
За производителността и рентабилността
Елена Маринова / 25.01.2008
Всеизвестен факт е, че производителността на България изостава спрямо останалите страни от Европейския съюз. Това не е добър знак за икономиката. Производителността най-общо представлява съотношение между брутната добавена стойност и броя на заетите лица. В дългосрочен аспект, фактор, който определя брутната добавена стойност, не е по-ниското заплащане на труда, а прилагането на технологии и оборудване, които допринасят за понижаване на себестойността ...
За държавните фирми*
Светла Костадинова / 25.01.2008
Министърът на регионалното развитие обяви, че е изпратил писма до министър-председателя и министъра на икономиката с предложение двете държавни компании – „Автомагистрали” и „Техноекспортстрой” да не се продават от това правителство. Изявлението му е въпреки факта, че Министерски съвет през 2007 година взе решение те да бъдат извадени от забранителния списък за приватизация.
Ново филмче на страницата на ИПИ
25.01.2008
Тест за хора и крави!
Петър Ганев / 25.01.2008
Във връзка с протестите на млекопроизводителите в страната, ИПИ предлага на вашето внимание специален тест за оценка на вашата позиция по този жизнено важен за страната проблем.
Чуждестранните инвестиции нарастват
Димитър Чобанов / 25.01.2008
През седмицата Българската агенция за инвестиции оповести предварителни данни за преките чуждестранни инвестиции в страната през 2007 г. Според разчетите на БАИ те са достигнали около 5.5 млрд. евро, което означава повишение с около 20% спрямо 2006 г. Това е добро постижение, което показва наличието на достатъчно доверие в българската икономика да се генерират печалби, компенсиращи риска.
Покана за пресконференция на 4 февруари 2008
ИПИ / 25.01.2008
Здравеопазването - време за реформи*
Адриана Младенова / 25.01.2008
България е поставена пред проблема на безпрецедентно застаряване на населението. През 2050 г. делът на населението в надтрудоспособна възраст (на 65 г. и повече години) ще бъде близо 61% от населението в трудоспособна възраст (между 15 и 64 г.) според демографски проекции на Евростат. В момента това съотношение е около 25%. Това на практика означава, че здравеопазването, базирано на разходопокривен принцип и солидарност между поколенията, не може да осигури адекватно финансиране и развитие на здравната система в дългосрочен план.