IME
Индекс 2008: Икономическата свобода по света се запазва стабилна!
ИПИ / 18.01.2008
Хонг Конг (90,3%) и Сингапур оглавяват първите две места за 14-та поредна година. Европа има три страни в челната десятка: Ирландия (3-то място), Швейцария (9-то място) и Великобритания (10-то място). Българската икономика става все по–свободна, но е изправена пред сериозни предизвикателства – недобре функциониращата съдебна система, неефективната бюрокрация и корупцията!
Инфлацията през 2007 г.
Димитър Чобанов / 18.01.2008
Наскоро бяха оповестени данните за индекса на потребителските цени през месец декември 2007 г., което дава възможност за анализ на развитието му през цялата минала година. Нарастването на цените през декември 2007 г. спрямо декември 2006 г. е с 12.5%, а средногодишната инфлация през 2007 г. е 8.4%, което е най-високата стойност от 2000 г. насам.
Ще се приложи ли законът?*
Светла Костадинова / 18.01.2008
От началото на 2008 година действат поправките в Закона за нормативните актове, приети през 2007. Те гласят, че всеки законопроект, внесен в Народното събрание трябва да е придружен задължително от доклад, в когото са посочени ...
Нови филмчета на страницата на ИПИ - Индекс 2008
18.01.2008
Глобален индекс на развитие на е-правителство
Методи В. Методиев / 18.01.2008
От няколко години насам темата за е-правителство и готовността на българската администрация за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии е на дневен ред, както в общественото говорене, така и в политическата риторика.
Насърчава или пречи държавата като се намесва на пазара на кредити?
Зорница Манолова, стажант в ИПИ / 18.01.2008
Създадена със специалната цел да предоставя дългосрочно инвестиционно финансиране на българските малки и средни предприятия и да подкрепя българския експорт, на кредитния пазар се появява „Насърчителна банка” АД. Тя е учредена на 15 януари 1999 г. като акционерно дружество с преобладаващо държавно участие. Мажоритарен собственик на дружеството е Министерство на финансите на Република България.
Кръгла маса – дискусия „Просперитетът обича свободата”
18.01.2008
Подкрепете Института!
18.01.2008