IME
Подкрепете Института!
ИПИ / 20.12.2007
Социално осигуряване в България - перспективи
Адриана Младенова / 20.12.2007
През 2007 г. социалните и здравни осигуровки бяха намалени с 3 процентни пункта от 36,5% на 33,5% (за трета категория труд), въпреки че към средата на годината правителството отказваше да изпълни ангажимента, че ще намали осигуровките при наличието на фискална възможност. В крайна сметка, в резултат на реализирания бюджетен излишък, това се случи от 1 октомври 2007 г. (за което несъмнено помогна ИПИ с активната си кампания).
Робин Худ и данъчната политика в борбата с бедността
Петър Ганев / 20.12.2007
В съвременните икономики властва разбирането, че правителството играе ролята на Робин Худ. Чрез прогресивно данъчно облагане и високи разходи, правителствата се опитват да намалят нивата на бедност. Дали обаче мисленето в стил Робин Худ „вземаме от богатите и даваме на бедните” е най-добрия начин за премахване на бедността?!
Ние препоръчваме: Нови кратки филмчета на страницата на ИПИ
ИПИ / 20.12.2007
Някои по-важни промени в данъчните закони за 2008
Велико Димитров / 20.12.2007
На първо място, предвижда се замяната на действащия до момента прогресивен данъчен режим с пропорционален и се въвежда единна данъчна ставка от 10%. Много положително и дългоочаквано развитие, което освен че ще изсветли част от сивите доходи, ще повиши производителността на труда, особено на местата, където заплащането е обвързано с постигнатите резултати.
Какво могат да научат САЩ от скандинавския модел
Даниел Митчъл, Институт Катон / 20.12.2007
Част от анализаторите в САЩ и Европа твърдят, че е възможно да има едновремено висок икономически растеж и силна социална държава. Застъпниците на тази идея заявяват, че така нареченият Скандинавски модел предлага най-доброто съчетание от двете идеи. Това твърдение, обаче, не издържа на подробно изследване. Икономическият подем в скандинавските страни изостава и прекомерната намеса на правителството е най-вероятното обяснение.