IME
Реформа в пенсионната система
Адриана Младенова / 16.11.2007
Важно е да се поддържа дебат по отношение на пенсионната система в България, защото от нея зависят доходите на повече от 2,27 млн. души пенсионери, а в дългосрочен план – на всички нас. Осигуровките върху труда са най-високият пряк данък в момента, което води до различни негативни последици.
Продавачът на знание Красен Станчев е най-успешният български... политик*
Силвия Радославова / 16.11.2007
Хората обикновено възприемат икономиката като скучна наука, отдалечена от чувствата и по-близка до математиката. Красен Станчев разбива този мит.
Награден фонд за принос към свободата на духа "Георги Василев"
16.11.2007
Доклад "СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ – ЦЕНИ, РАЗХОДИ И ПРОГНОЗИ"
IW / 16.11.2007
На бизнес публиката в България Industry Watch представя данни и прогнози за строителната индустрия, които се основават на допитване сред над 50 специализирани строителни компании. Проучването е проведено през август и септември 2007 г. и данните, посочени от фирмите, се отнасят за годината до този момент.
Публични разходи и стопански растеж
Димитър Чобанов / 16.11.2007
Съществува дискусия дали разширяването на ролята на държавата подпомага или спъва стопанския растеж. Защитниците на по-голямата държава твърдят, че тя предоставя ценни публични блага, като образование и инфраструктура. Те твърдят също, че нарастването на публичните разходи може да подпомогне икономическия растеж като увеличи парите в ръцете на хората.
Какво сродява Франклин Делано Рузвелт с другите харизматични колективисти на 30-те години
16.11.2007
Книгата на Волфганг Шифелбуш „Трите нови курса: Размисли за Америка на Рузвелт, Италия на Мусолини и Германия на Хитлер, 1933-1939” предизвика поредната вълна от интерес към световната история през 30-те години на ХХ век. Ето и някои от оценките в американския печат.
Подкрепете Института!
16.11.2007