IME
10 причини за намаляване на осигуровките
Светла Костадинова / 15.06.2007
Данъците финансират дейностите на правителството и политиките, които то провежда. В България обаче данъците имат и друга функция – да наказват хората, които имат по-високи доходи.
Make love, not politics*
Методи Лазаров / 15.06.2007
Правителството одобри този четвъртък План за демографско развитие през 2007, който е базиран на съответната национална стратегия за демографско развитие на Република България за периода 2006–2020 г. , изготвена от Министерство на труда и социалната политика.
България влиза в Европейския валутен механизъм до края на годината
Анелия Иванова* / 15.06.2007
Европейската централна банка (ЕЦБ) подкрепи България в намерението й да влезе в Европейски валутен механизъм 2 (ЕВМ2) до края на годината. По време на пресконференция относно лихвите в Еврозоната, гуверньорът на ЕЦБ Жан Клод Трише се изказа положително относно напредъка на България.
Методология за регулиране на цените проектантските услуги! Какво пък е това?
Методи В. Методиев / 15.06.2007
През седмицата в медийното пространство за сетен път се завъртя темата за регулирането на проектантските услуги. Стана ясно, че през септември ще влезе в сила новата методика за определяне на възнагражденията, която ще замени съществуващите в момента минимални цени за проектантските услуги. Какво пък е това?
Частната пенсионна система - примерът на Мексико*
Невена Пенчева** / 15.06.2007
През 1997 година Мексико приема промяна на пенсионната си система като заменя изцяло старата разходно-покривна система със система от частни осигурително-спестовни сметки, управлявани от конкуриращи се пенсионни фондове. Решението за промяна на старата система идва след години на дефицит и ниски пенсии.
Правителството не произвежда нищо-никога!*
Невена Пенчева** / 15.06.2007
Могат ли разходите на правителството да допринесат за макроикономическа стабилност и по-висока производителност на труда? Много хора твърдят, че това е така поради убеждението, че по-високи държавни разходи ще стимулират потреблението и допринесат за натрупването на капитал, който ще финансира огромни обществени инвестиционни проекти.