IME
Европейската комисия и данъчната практика в страните-членки
Светла Костадинова / 03.05.2007
Добри или лоши, данъчните директиви на ЕС трябва да се спазват. Друг е въпросът до колко те могат да бъдат променени и как може да стане това. България като нов член е изправена пред реалността да прилага европейското законодателство.
Вървете по ... !
Петър Ганев / 03.05.2007
Замисляли ли сте се някога от къде извира идеята за прогресивното данъчно облагане? Защо едни хора са длъжни да отделят по-голяма част от своя доход в полза на общото благо? Защо наказваме богатите, затова, че са осмелили да бъдат ... богати?
Данъчни новости – април 2007
Георги Ангелов / 03.05.2007
Структура на данъчните системи в Европейския съюз
Методи Лазаров / 03.05.2007
Данъците са най-важното и обемисто перо във формиране приходната част на бюджета. Те не са единствения източник на доходи за правителството – печалба от държавни предприятия, дивиденти и ценни книжа са другите методи за набиране на средства в бюджета. Колкото повече обаче държавата се меси в стопанския живот на една държава, толкова повече нейната икономическа свобода намалява.
Рекорден бюджетен излишък за първото тримесечие
Георги Ангелов* / 03.05.2007
Според публикуваните от Министерството на финансите данни за бюджета от началото на 2007 година до края на месец март бюджетните показатели се подобряват значително спрямо февруари. Както бях писал през февруари бюджетът отбеляза дефицит от 20 милиона лева като прогнозата ми беше, че това е временно явление. Така и се оказа.