IME
Алтернативен бюджет: резюме
05.02.2007
Вече трета поредна година Институтът за пазарна икономика изготвя алтернативен бюджет, който има за цел да покаже, че намалението на данъците е възможно да се реализира за относително кратък срок. Бюджетът на ИПИ за 2006 г. предвижда приходи в размер на 35.2% от брутния вътрешен продукт (БВП), разходи – 34.8% от БВП и съответно излишък от 0.4% от БВП.
Алтернативен бюджет 2006: Разходи
Георги Ангелов / 05.02.2007
Сравнение между облагането на труда през 2005 и 2006 г.
Димитър Чобанов / 05.02.2007