IME
Неясната яснота по повод „Белене”
Красен Станчев / 05.01.2007
През седмицата министърът на финансите отговори на един от въпросите, които зададохме по повод бюджета на правителството за 2007 г. Въпросът беше: къде са скрити средствата на ангажименти, поети от правителството през 2006 г., например за такъв ангажимент като изграждането на АЕЦ „Белене”? Отговорът бе повече от ясен: в бюджет 2007 няма финансови средства за този проект, правителството ще участва с апортни вноски по реда на закона за насърчаване на инвестициите. Този проект бил „важен” и „добър” за България.
Европейска интеграция – теория и практика
Стефан Цанков* / 05.01.2007
Всеки, на когото се е налагало да внесе автомобили и машини с произход от страна членка на Европейския съюз, знае, че те са освободени от облагане с мито. Доказателството за произхода на този тип стоки обикновено се явява сертификат за движение EUR 1. Издаването на споменатия документ неизменно е свързано с допълнителни разходи и време, административно усложняващи вноса.
Риторика на данъчните нагласи на българските политици през 2006
Светла Костадинова / 05.01.2007
2006 е годината, в която бяхме свидетели на учудващи метоморфози във възгледите на българските политици. Най-невероятното обаче е, че крайният резултат от тези промени е намаляване на някои данъци и тенденция това да се случва и през следващата година. Какво се промени?
Натурално безобразие (Становище на ИПИ по повод подхода на правителството към „Натура 2000”)
Красен Станчев / 05.01.2007
Министърът на околната среда каза тази седмица, че имало “силно изразеното обществено напрежение и психоза” по повод решаването на това какво да влезе и какво да не влезе в територията, защитена по програмата на ЕС. Според „Медиапул” той още бил казал, че „множество жалби били постъпили в министерството на околната среда и водите, при премиера и при повечето министри, които “ние искаме да погледнем””. Като ги погледнели, „те” щели да вземат „балансирано решение”.
За какво ще се изхарчат 4 млрд. лв.
Валерий Белухов / 05.01.2007
Желанието на финансовия министър Пламен Орешарски да се даде възможност за увеличаване на държавния дълг с максимум 4 млрд. лв. стана един от спорните въпроси и повод за ожесточена дискусия при обсъждането на второ четене на държавния бюджет за 2007 г.
Разходометър на правителството за 2007 г.
Адриана Младенова / 05.01.2007
Тази седмица беше гласуван на второ четене Закона за бюджета за 2007 г. Простите аритметични сметки показват, че държавата ще харчи минимум по 678 лв. на секунда или 58,569 млн. лв. на ден. Преизпълнението на приходната част на бюджета, което вероятно ще се случи и през следващата година, ще увеличи допълнително числата.