IME
Личен избор или избор на съседите
Велико Димитров / 16.12.2006
Всичко това са негативни ефекти, произтичащи от един много прост, но генерален проблем: наличие на държавен монопол и неефективност в отрасъл топлофикация. Проблемът е общовалиден и може да се появи във всеки един държавен монополен сектор, т.е. да се търсят непазарни решения (регулиране) на чисто пазарни явления.
“Вълшебната” формула за работната заплата
Адриана Младенова / 16.12.2006
Формулата гласи следното: основното възнаграждение ще формира между 70 и 80% от брутната заплата, компенсациите за труд ще бъдат в рамките на 5% и 20% от заплатата и до 10% от нея ще отиват за бонуси за опит и стаж.
Акцизи, винетки и частни магистрали
Светла Костадинова / 16.12.2006
Ниската събираемост и фалшифицирането на винетките
Валидността на Адам Смит
Красен Станчев / 16.12.2006
Валидността на идеите на Смит днес е доста очевидна.
Стратегия за образованието
Димитър Чобанов / 16.12.2006
По подобие на различните стратегии, програми и планове и тази предлага анализ на съществуващата ситуация към момента. Трябва да се отбележи, че проблемите на системата са добре познати на авторите на тази програма и според тях те са следните: