IME
Ние препоръчваме
16.12.2006
 
Колко далеч сме от електронно правителство
16.12.2006
Към IT сектора: внимавайте какво си пожелавате
16.12.2006
Контекст и предистория
Отново за реформата на търговски регистър: по-добре сегашната система да не се променя, ако ще се променя по този начин
16.12.2006
След обсъждането на проектозакона за търговския регистър работата по неговото ново съдържание потъна в тайна. Сега, почти изневиделица,
БВП и растеж в Централна и Източна Европа
16.12.2006
Така изглежда развитието на България в сравнение с други страни, подбрани относително случайно.
Сигурност – обществено благо или не
16.12.2006
С други думи, създаването и запазването на сигурност може да се определи като типично обществено благо, т.е. услуга, която се ползва от всички и за нея са характерни неизключваемост от и отсъствие на конкуренция в потреблението, поради което реализацията й се финансира с част от данъците на населението (бюджет на МВР и Министерство на отбраната). Наред с това за нея са характерни всички негативи на непазарния сектор – невъзможност за точно измерване на получено и заплатено, отсъствие на конкуренция, оттам на сравнимост и възможност за избор, и по презумпция ниска ефективност.
Приватизацията на България Ер
16.12.2006
Основните моменти в стратегията са : приватизацията да се осъществи чрез конкурс, държавата да запази “златна акция”, да се търси стратегически инвеститор и да се изпълни определена социална програма. Какви ще са последствията от тези изисквания? Този въпрос е важен предвид опита с приватизацията на предшественика на компанията, породил множество противоречия и съмнения за честността на процедурата и избора на купувач.