IME
“Белене” завинаги!
16.12.2006
Покрай суматохата на седмицата никой, освен БиБиСи, не забеляза, че през седмицата се прояви поредната арогантност на правителството спрямо обществото. Става дума за проекта “Белене” и за начина, по който протече и завърши заседанието на Върховния Административен съд (ВАС).
Защо държавата не трябва да влиза в ролята на пазарен субект
16.12.2006
Ако можехте да избирате между
Пробий пазара с българска игла!
16.12.2006
 
Бележки по полета на правителствената програма
Красен Станчев / 16.12.2006
 
Случаят ЕФТА*
16.12.2006
“Разбира се, Великобритания може да оцелее извън ЕС. Ние вероятно можем да получим достъп до единния пазар така, както Норвегия и Швейцария го правят...”
Намалете данъците, за да ги плащат
16.12.2006
Тази седмица се появи идеята за въвеждане на наказателна отговорност за неплащането на данъци. В момента, както подробно обясни пресата, престъпление е само недекларирането на доходи или манипулирането на цифрите, което води до укриване или избягване на данъци. Ако парите, получени през годината са декларирани до средата на април, законът е спазен. Единственото наказание, ако данъците върху обявените доходи не се плащат, е годишна лихва. Все пак, ако неплатените данъци са над 5 хиляди лева, длъжникът няма право да напуска страната и задграничният му паспорт се отнема. Логиката на това криминализиране е, че, който е получавал доходи, трябва да ги декларира, а след това данъчните власти имат достатъчно средства да съберат вземанията.
Малко икономическа статистика
16.12.2006