IME
Фредерик Бастиа: Петиция
16.12.2006
От: производителите на свещи, фенери, свещници, улични лампи, фитили и от производителите на лой, масло, клей, спирт и изобщо на всичко, свързано с осветлението
Перспективата за членството на България в ЕС, посетена отново[1]
16.12.2006
 
Мита за внос на суровини
16.12.2006
Темата за способността на българските фирми да се справят с конкуренцията от останалия свят става все по-актуална с напредването на интеграцията на страната в Европейския съюз и съпътстващото я либерализиране на търговията. В този процес е естествено някои фирми и отрасли да успяват да получат предимства, но някои други няма как да устоят на натиска. Тогава лесният начин за подобни фирми и отрасли е да потърсят спасение от държавата-майка, която изглежда е длъжна да се грижи за всички неуспели предприятия.